Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Tĩnh

Trong những năm vừa qua, ngành tài chính ngân hàng Việt Nam đã có sự phát triển nhảy vọt. Hoạt động từ lĩnh vực này đã mang lại cho các ngân hàng những khoản lợi nhuận lớn trong đó có Ngân hàng VPBank nói chung và VPBank Hà Tĩnh nói riêng. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽ còn tiếp diễn những sự kiện và đầy biến động. Để có thể tồn tại và phát triển trong tương lai, VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh cần tỉnh táo xác định vị thế của mình trên thị trường, định ra các chiến lược trong từng thời kỳ và triệt để thực hiện các giải pháp kinh doanh. Đặc biệt, ngân hàng cũng cần phải xây dựng cho mình một sứ mệnh làm “kim chỉ nam” định hướng cho mọi hoạt động.

Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, đề tài cố gắng đưa ra các chiến lược và giải pháp thực hiện tầm nhìn đến 2020. Với năng lực và nhiệt huyết của Ban lãnh đạo điều hành của ngân hàng, tin chắc rằng VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh hoàn toàn có thể thực hiện được cuộc cách mạng trong tương lai để đưa con tàu VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh đến với các mục tiêu đúng hạn.Mặc dù rất cố gắng, nhưng do các thông tin tài liệu có giới hạn cộng với kinh nghiệm bản thân còn hạn chế,  nên luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, những vấn đề luận văn đưa ra và nghiên cứu giải quyết cần được tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý Thầy, Cô và các bạn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt

 1. Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược và Chính sách kinh doanh, Nxb lao động – Xã hội, Tp.HCM.
 2. Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2010), Chiến lược và sách lược kinh doanh, Nxb Xã hội.
 3. Phạm Văn Dược, Đặng Thị Kim Cương (2005), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Quản trị kinh doanh Tập 1, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội.
 5. Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Quản trị kinh doanh Tập 2, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội.
 6. Hoàng Minh Đường, Nguyễn Thừa Lộc (2006), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, Nxb Lao động – Xã hội, Hà nội.
 7. Phạm Thị Gái (2004), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Nxb Thống kê, Hà Nội.
 8. Nguyễn Duy Gia(2009),  Quản trị chiến lược ngân hàng, Nxb Giáo dục.
 9. Ngô Đình Giao (1997), Công nghệ Quản trị kinh doanh & Quản trị kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 10. Ngô Đình Giao (1997), Quản trị kinh doanh tổng hợp trong các doanh nghiệp, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
 11. Hoàng Văn Hải (2010), Quản trị chiến lược, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
 12. Dương Hữu Hạnh (2004), Quản trị doanh nghiệp, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
 13. Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng (2001), Quản trị học, Nxb Thống kê, Hà Nội .
 14. Đào Duy Huân, Trần Thanh Mẫn (2006), Quản trị học trong toàn cầu hóa, Nxb Thống Kê.
 15. Đào Duy Huân (2007), Quản trị học, Nxb Thống Kê.
 16. Lê Văn Minh (2010), “ Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng INDOVINA” Đại học Kinh tế Đà Năng.
 17. Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh (2013), Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguồn vốn huy động và dư nợ trên địa bàn Hà Tĩnh cuối năm
 18. Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh (2010), Báo cáo Hội nghị điền hình tiên tiến ngành ngân hàng Hà Tĩnh 5 năm ( 2005 – 2010).
 19. Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh (2011), Báo cáo Tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2010 triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2011
 20. Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh (2011), Báo cáo Tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2011 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012
 21. Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh (2013), Báo cáo Tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2012 triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2013
 22. Ngân hàng VPBank (2010-2013), Báo cáo thường niên hàng năm
 23. Ngân hàng VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh (2010-2013), Báo cáo kết quả hoạt động  kinh doanh hàng năm
 24. Nguyễn Bạch Nguyệt (2000),  Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư, Nhà xuất bản Thống Kê Hà Nội.
 25. Lê Văn Tâm (2000), Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
 26. Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh (2004), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội.
 27. Nguyễn Hữu Thân (2004), Quản trị nhân sự, Nhà xuất bản Thống kê.
 28. Nguyễn Huy Tiến (2011), Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng Hà Tĩnh tháng 05/2011.

Tiếng Anh

 1. Arthur A. Thompson, Jr, A. J. Stricland III (1997), Strategic Management: Concepts and Cases, Mc Graw Hill.
 2. Fred R.David (2006), Khái luận về quản trị chiến lược, Nxb Thống kê, Hà Nội.
 3. Garry D.Smith (1998), Chiến lược và chính sách kinh doanh, Nxb Thống kê, Tp.HCM.
 4. Michael E.Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, Nxb Trẻ, Tp.HCM.
 5. Michael Hammer, James Champy (Vũ Tiến Phúc dịch) (1999), Tái lập công ty, NXB TP. Hồ Chí Minh
 6. Philippe Lasserre, Joseph Putti (1996), Chiến lược quản lý và kinh doanh, Tập I, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,
 7. W. Chan Kim, Renee Mauborgne (Phương Thuý dịch) (2007), Chiến lược đại dương xanh, NXB Tri thức, Hà Nội.

Website

 1. http://dantri.com.vn
 2. http://vnexpress.net
 3. http://mof.gov.vn,
 4. http://vpb.com.vn.
 5. http://kmpg.com

Tải về luận văn tại đây : http://123link.pw/jtPo