Trường Đại học Việt Nhật tuyển sinh thạc sĩ các chương trình đào tạo năm 2017 như sau:

Với sự quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong việc hợp tác xây dựng Trường Đại học Việt Nhật (ĐHVN) đạt đẳng cấp quốc tế như là một biểu tượng hợp tác kỷ niệm 40 năm hợp tác quan hệ ngoại giao giữa hai nước

I. THỜI GIAN 

– Đợt 1: Từ 10/02/2017 đến 08/03/2017

– Đợt 2: Từ 23/06/2017 đến 14/07/2017.

– Khóa học bổ sung kiến thức sẽ được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017 cho các thí sinh tham gia xét tuyển đợt 1 và đợt 2 của Trường ĐHVN.

II. DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH, PHƯƠNG THỨC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

Trường ĐHVN tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 cho các chương trình đào tạo (CTĐT) dưới đây:

TT

Chuyên ngành

Phương thức tuyển sinh

Chỉ tiêu

1

Chính sách công Xét tuyển hồ sơ + Phỏng vấn

20

2

Công nghệ Nano Xét tuyển hồ sơ + Kiểm tra kiến thức Toán + Phỏng vấn

20

3

Khu vực học Xét tuyển hồ sơ + Phỏng vấn

20

4

Kĩ thuật hạ tầng Xét tuyển hồ sơ + Phỏng vấn

20

5

Kĩ thuật môi trường Xét tuyển hồ sơ + Phỏng vấn

20

6

Quản trị kinh doanh Xét tuyển hồ sơ + Kiểm tra khả năng viết luận + Phỏng vấn

20

 

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 

– Hình thức đào tạo: Chính quy, toàn thời gian

– Thời gian đào tạo: 2 năm (bao gồm 3 tháng thực tập)

– Địa điểm đào tạo: Cơ sở tại Mỹ Đình của Trường Đại học Việt Nhật.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

1. Về văn bằng 

– CTĐT thạc sĩ Chính sách công và CTĐT thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tốt nghiệp đại học đạt điểm trung bình chung tích lũy (GPA) ≥ 2,8/4,0  ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi; hoặc tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức ngành của CTĐT đại học tương ứng với chuyên ngành đăng ký dự thi (xem Phụ lục 1). Các thí sinh có 2,5/4,0 ≤ GPA < 2,8/4,0 có thể dự tuyển sau khi đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm công tác tại mục IV.3 của Thông báo.

– CTĐT thạc sĩ Công nghệ Nano: Tốt nghiệp đại học đạt GPA ≥ 2,5/4,0 ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi; hoặc tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức ngành của CTĐT đại học tương ứng với chuyên ngành đăng ký dự thi (xem Phụ lục 1).

– CTĐT thạc sĩ Khu vực học: Tốt nghiệp đại học đạt GPA ≥ 2,5/4,0.

– CTĐT thạc sĩ Kỹ thuật hạ tầng và CTĐT thạc sĩ Kỹ thuật môi trường: Tốt nghiệp đại học đạt GPA ≥ 2,5/4,0  ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi; hoặc tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức ngành của CTĐT đại học tương ứng với chuyên ngành đăng ký dự thi (xem Phụ lục 1). Các thí sinh có GPA < 2,5/4,0 có thể dự tuyển sau khi đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm công tác tại mục IV.3 của Thông báo.

– Thí sinh dự kiến nhận bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 05/09/2017 đáp ứng được các yêu cầu nêu trên có thể dự tuyển với điều kiện sẽ nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ trước thời điểm nhập học chính thức.

2. Về trình độ ngôn ngữ 

a) Yêu cầu về tiếng Anh đối với thí sinh của tất cả các chương trình đào tạo

Thí sinh cần có năng lực tiếng Anh đúng với yêu cầu của CTĐT thạc sĩ đăng ký dự tuyển (đáp ứng một trong các yêu cầu liệt kê dưới đây):

– Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Chứng chỉ có giá trị trong thời gian 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 2);

Lưu ý: Chỉ yêu cầu chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với các thí sinh dự tuyển vào các CTĐT thạc sĩ Công nghệ Nano, Khu vực học, Kỹ thuật hạ tầng và Kỹ thuật môi trường. Tuy nhiên, thí sinh trúng tuyển các CTĐT nêu trên phải nộp chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam như điều kiện cần để xét học bổng thực tập tại Nhật Bản và xét tốt nghiệp.

– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ từ các CTĐT toàn thời gian bằng tiếng Anh ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

– Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam; CTĐT chuẩn quốc tế, CTĐT tài năng, CTĐT chất lượng cao của ĐHQGHN;

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh.

b) Yêu cầu về tiếng Nhật đối với thí sinh của CTĐT thạc sĩ Khu vực học (định hướng Nhật Bản học)

Thí sinh cần có năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật theo một trong các yêu cầu liệt kê dưới đây:

– Có chứng chỉ trình độ tiếng Nhật tối thiểu đạt JLPT N2. Chứng chỉ có giá trị trong thời gian 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở đào tạo được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 2);

– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ từ các CTĐT toàn thời gian bằng tiếng Nhật;

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Nhật.

c) Yêu cầu về tiếng Việt đối với thí sinh là người nước ngoài của CTĐT thạc sĩ Khu vực học (định hướng Việt Nam học)

Thực hiện theo quyết định 4299/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/10/2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN. Thí sinh cần có năng lực ngoại ngữ tiếng Việt đúng với yêu cầu của CTĐT thạc sĩ đăng ký dự tuyển theo một trong các yêu cầu sau:

– Có chứng chỉ trình độ tiếng Việt tương đương bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN hoặc các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các CTĐT toàn thời gian bằng tiếng Việt;

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Việt;

– Có chứng nhận hoàn thành khóa học dự bị tiếng Việt do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN hoặc các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo dự bị tiếng Việt tổ chức.

3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn 

– CTĐT thạc sĩ Chính sách công và CTĐT thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác đối với thí sinh tốt nghiệp đại học có 2,5/4,0 ≤ GPA < 2,8/4,0.

– Chương trình thạc sĩ Kĩ thuật hạ tầng: Yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác đối với thí sinh tốt nghiệp đại học có GPA < 2,5/4,0.

– Chương trình thạc sĩ Kĩ thuật môi trường: Yêu cầu ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp có GPA < 2,5/4,0; Yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần có GPA < 2,5/4,0.

4. Các yêu cầu khác 

– Lí lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên);

– Có đủ sức khoẻ để học tập;

– Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định.

 

V. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

1. Điểm xét tuyển

Mức điểm tối thiểu để được xét tuyển là 50 điểm (theo thang điểm 100) sau khi đã cộng các điểm xét tuyển hồ sơ, kiểm tra kiến thức Toán (CTĐT thạc sĩ Công nghệ Nano), kiểm tra khả năng viết luận (CTĐT thạc sĩ Quản trị kinh doanh), và phỏng vấn.

2. Xét trúng tuyển

Điểm chuẩn được xác định căn cứ vào số thí sinh được Hội đồng tuyển sinh đánh giá có đủ năng lực theo học mỗi CTĐT và số chỉ tiêu tuyển sinh.

Danh sách thí sinh trúng tuyển được xác định bằng cách lấy từ thí sinh có tổng điểm cao nhất trở xuống cho đến khi đạt đến 1 trong 2 ngưỡng sau:

– Hết chỉ tiêu tuyển sinh;

– Hết danh sách thí sinh được Hội đồng tuyển sinh đánh giá có đủ năng lực theo học mỗi CTĐT.

 

3. Chính sách học bổng

 

Trường Đại học Việt Nhật sẽ cấp học bổng cho học viên xuất sắc của các CTĐT thạc sĩ. Thông tin chi tiết về học bổng được thông báo tại website của Trường Đại học Việt Nhật: vju.vnu.edu.vn.

 

VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH

 

1. Đối với thí sinh là người Việt Nam

– Đơn đăng ký dự tuyển thạc sĩ đã được thí sinh điền đầy đủ thông tin, dán ảnh màu cỡ 4cm x 6cm và ký tên (theo mẫu của Trường);

– Sơ yếu lí lịch bằng tiếng Việt (có dán ảnh cỡ 4cm x 6cm được đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi đang cư trú đối với thí sinh tự do) kèm theo bản dịch tiếng Anh (không cần chứng thực);

– Bản sao có xác nhận hoặc chứng thực bảng điểm đại học kèm theo bản dịch tiếng Anh (không cần chứng thực);

– 3 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm để trong 1 phong bì (ảnh được chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, chương trình thạc sĩ đăng ký dự tuyển ở mặt sau của mỗi ảnh);

– 2 phong bì có dán tem (ghi rõ họ tên, địa chỉ nhận thư của thí sinh);

– Biên lai nộp lệ phí tuyển sinh (do Trường ĐHVN cung cấp);

– Bản sao có xác nhận hoặc chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học kèm theo bản dịch tiếng Anh  (không cần chứng thực). Thí sinh dự kiến tốt nghiệp trước tháng 9 năm 2017 có thể nộp bổ sung tại thời điểm nhập học;

– Bản sao có xác nhận hoặc chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ trong thời hạn có hiệu lực, kèm theo bản dịch tiếng Anh (không cần chứng thực) nếu chứng chỉ được viết bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Thí sinh có thể nộp tại thời điểm nộp hồ sơ hoặc thời điểm nhập học (thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được chấm điểm trong phần đánh giá về khả năng ngoại ngữ trong quá trình xét duyệt hồ sơ);

– Bài luận về kế hoạch nghiên cứu (đây là yêu cầu bắt buộc đối với thí sinh của các CTĐT thạc sĩ Quản trị kinh doanh và CTĐT thạc sĩ Kĩ thuật môi trường). Thí sinh viết bài luận theo hướng dẫn của Trường ĐHVN;

– Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố hoặc Trung ương của Việt Nam chứng nhận thí sinh đủ sức khỏe để học tập, được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ);

– Giấy xác nhận hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức (thí sinh sẽ được thông báo yêu cầu hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức ngành nếu có khi nộp Hồ sơ dự tuyển). Thí sinh có thể nộp tại thời điểm nhập học;

– Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác (đối với các trường hợp thí sinh cần có kinh nghiệm công tác được nêu rõ trong mục IV.3 của Thông báo);

– Thư giới thiệu (không bắt buộc, thí sinh được khuyến khích nộp thư giới thiệu theo mẫu của Trường để có thể nhận điểm tối đa cho phần xét duyệt hồ sơ);

– Bản sao có xác nhận hoặc chứng thực các tài liệu, chứng chỉ về chuyên môn, thành tích nghiên cứu (không bắt buộc tuy nhiên đây có thể là một trong những tiêu chí thêm để đánh giá thí sinh trong phần xét duyệt hồ sơ).

 

2. Đối với thí sinh là người nước ngoài

– Đơn đăng ký dự tuyển thạc sĩ đã được thí sinh điền đầy đủ thông tin, có dán ảnh cỡ 4cm x 6cm và ký tên (theo mẫu của Trường);

– Bản sao có xác nhận hoặc chứng thực bảng điểm đại học (nếu bảng điểm được viết bằng tiếng Anh) hoặc bản sao kèm bản dịch tiếng Anh có chứng thực (nếu bảng điểm được viết bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh) và bổ sung bản dịch tiếng Việt có chứng thực tại thời điểm nhập học;

– Bản sao hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 1 năm tính từ ngày dự kiến đến Việt Nam;

– 3 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm để trong 1 phong bì (ảnh chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, chương trình thạc sĩ đăng ký dự tuyển ở mặt sau của mỗi ảnh);

– 2 phong bì có dán tem (ghi rõ họ tên, địa chỉ nhận thư của thí sinh);

– Biên lai nộp lệ phí tuyển sinh (do Trường ĐHVN cung cấp);

– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp đại học có xác nhận hoặc chứng thực (nếu giấy tờ được viết bằng tiếng Anh) hoặc bản sao kèm bản dịch tiếng Anh có chứng thực (nếu giấy tờ được viết bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh) và bổ sung bản dịch tiếng Việt có chứng thực tại thời điểm nhập học. Thí sinh dự kiến tốt nghiệp trước tháng 9 năm 2017 có thể nộp bổ sung tại thời điểm nhập học;

– Bản sao hợp lệ minh chứng về trình độ tiếng Việt hoặc trình độ ngoại ngữ tương ứng với ngôn ngữ sẽ được sử dụng để học tập tại Việt Nam. Thí sinh có thể nộp tại thời điểm nộp hồ sơ hoặc thời điểm nhập học;

– Bài luận về kế hoạch nghiên cứu (đây là yêu cầu bắt buộc đối với thí sinh của các CTĐT thạc sĩ Quản trị kinh doanh và CTĐT thạc sĩ Kĩ thuật môi trường). Thí sinh viết bài luận theo hướng dẫn của Trường ĐHVN;

– Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố hoặc Trung ương của Việt Nam chứng nhận thí sinh đủ sức khỏe để học tập, được cấp trong thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ). Thí sinh có thể nộp tại thời điểm nộp hồ sơ hoặc thời điểm nhập học;

– Giấy xác nhận hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức (thí sinh sẽ được thông báo yêu cầu hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức ngành nếu có khi nộp Hồ sơ dự tuyển);

– Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác (đối với các trường hợp  thí sinh cần có kinh nghiệm công tác được nêu rõ trong mục IV.3 của Thông báo);

– Giấy tờ chứng minh thí sinh có đủ điều kiện tài chính để sinh sống và học tập tại Việt Nam. Thí sinh có thể nộp tại thời điểm nộp hồ sơ hoặc thời điểm nhập học;

– Sơ yếu lí lịch (không bắt buộc);

– Thư giới thiệu (không bắt buộc, thí sinh được khuyến khích nộp thư giới thiệu theo mẫu của Trường để có thể nhận điểm tối đa cho xét tuyển hồ sơ);

– Bản sao có xác nhận hoặc chứng thực các tài liệu, chứng chỉ về chuyên môn, thành tích nghiên cứu (không bắt buộc tuy nhiên đây có thể là một trong những tiêu chí thêm để đánh giá thí sinh).

 

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

 

1. Phát hành hồ sơ: Thí sinh có thể nhận Hồ sơ tuyển sinh trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật) hoặc tải từ website của Trường Đại học Việt Nhật tại vju.vnu.edu.vn.

2. Nhận hồ sơ:

Thời gian: 10/02/2016 – 08/03/2017 (trừ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật)

  • Buổi sáng: 8h00 – 12h00
  • Buổi chiều: 13h30 – 17h30

Địa điểm: Phòng Đào tạo, Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển – Trường Đại học Việt Nhật

  • Địa chỉ: Phòng 509, Tầng 5, Cơ sở Mỹ Đình, đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam (Tòa nhà C, Trường Quốc tế Việt Úc)
  • Tel: (+84-4) 73 06 6001 (số máy lẻ: 5093)
  • Hotline: +84-969 638 426 hoặc +84-966 954 736
  • Email: admission@vju.ac.vn

Chú ý: Đối với thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày nộp hồ sơ được tính theo dấu bưu điện. Thí sinh phải gửi hồ sơ qua dịch vụ chuyển phát nhanh bảo đảm chậm nhất ngày 28/2/2017.

 

VIII. LỊCH TUYỂN SINH

 

 a) Đợt 1

TT

Nội dung

Thời gian

1

Nhận hồ sơ dự tuyển

10/02/2017 – 08/03/2017

2

Thông báo danh sách và lịch phỏng vấn

13/03/2017

3

Phỏng vấn thí sinh

18/03/2017 – 22/03/2017

4

Thông báo kết quả trúng tuyển

24/03/2017

5

Tổ chức khóa học bổ trợ kiến thức và tiếng Anh

04/2017 – 08/2017

9

Nhập học chính thức

09/2017

 

a)     Đợt 2

TT

Nội dung

Thời gian

1

Nhận hồ sơ dự tuyển

23/06/2017 – 14/07/2017

2

Thông báo danh sách và lịch phỏng vấn

18/07/2017

3

Phỏng vấn thí sinh

21/07/2017 – 28/07/2017

4

Thông báo kết quả trúng tuyển

01/08/2017

7

Tổ chức khóa học bổ trợ kiến thức và tiếng Anh

04/2017 – 08/2017

9

Nhập học chính thức

09/2017

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập địa chỉ: http://admission.vju.ac.vn/vi

Mẫu bộ hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ 2017 (Ấn vào đây để tải về)