Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, vai trò của CSR ngày càng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các DN. CSR là công cụ hữu hiệu để các DN nâng cao chất lượng, giá trị, tăng doanh thu của DN. Tuy nhiên, một số DN chưa hiểu biết, nắm rõ được quy trình đưa CSR vào DN nên cũng gặp những thất bại.

Thực hiện TNXH của DN là một công việc không thể bỏ qua trên con đường hội nhập, vừa lợi ích cho DN, vừa lợi ích cho xã hội, đặc biệt là nâng cao khả năng cạnh tranh của DN, của quốc gia và hỗ trợ thực hiện tốt hơn luật pháp lao động tai Việt Nam, cũng là nội dung quan trọng trong xây dựng văn hoá DN trong nền kinh tế hiện đại.

Mặc dù chỉ mới nhận được sự quan tâm từ phía các DN trong một thời gian ngắn, song việc thực hiện TNXH của các DN trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đã đạt được những kết quả nhất định, mang lại nhiều lợi ích cho DN và cho cả cộng đồng xung quanh. Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện TNXH do những vấn đề về chính sách thủ tục, kinh phí thực hiện, áp lực từ phía khách hàng và đối tác chưa cao…nên việc thực hiện TNXH đối với nhiều DN vẫn chỉ là bắt buộc. Số những DN tự nguyện thực hiện tốt TNXH và coi đó là một định hướng phát triển cho DN còn chưa nhiều. Để có thể đẩy mạnh hơn sự ý thức của DN nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện TNXH của các DN trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cần tập trung vào một số nhóm giải pháp chính như: 1) Khắc phục các rào cản thương mại và rào cản kỹ thuật. 2) Khắc phục những khó khăn của DN khi thực hiện TNXH. 3) Sự thúc đẩy trong cơ chế chính sách từ phía Nhà nước và chính quyền địa phương. 4) Thiết lập một cơ chế giám sát việc thực hiện TNXH của DN.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nếu những giải pháp thúc đẩy DN thực hiện TNXH được triển khai đồng bộ và hiệu quả nhất định sẽ mang lại những kết quả khả quan hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và của cả nước nói chung.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Nguyễn Đình Cung và Lưu Minh Đức, 2012. TNXH của DN CSR – một số vấn đề lí luận và yêu cầu đổi mới trong quản lý nhà nước đối với CSR ở Việt Nam.
 2. PGS.TS. Phạm Văn Đức, . TNXH của DN ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách. Tạp chí Triết học,. số 2, trang 15-17.
 3. TS Lê Thanh Hà, 2009. TNXH của DN trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
 4. TS Lê Thanh Hà, (2006). TNXH DN trong vấn đề tiền lương. Báo Lao động xã hội, số 290, ngày 15/05/2006.
 5. Lê Anh Hưng, 2013. Tăng cường thực hiện TNXH: nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần Sông Đà 6. Luận văn thạc sĩ., Trường Đại học kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội.
 6. Hoàng Long, (2007). TNXH DN – Động lực cho sự phát triển. Báo Thương mại, số 26/2007..
 7. Bùi Thị Phương, 2010. Thực hiện TNXH của DN tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sĩ. , Viện Việt Nam học và khoa học phát triển – Đại học quốc gia Hà Nội.
 8. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân , 2012. Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty. Tái bản lần thứ nhất. Hà Nội: Nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân.
 9. PGS. TS. Nguyễn Đình Tài, 2010. Tăng cường TNXH của DN đối với môi trường và người tiêu dùng Việt Nam. Báo cáo thường kỳ số 7 của VNR.
 10. PGS. TS. Nguyễn Đình Tài, 2009. TNXH của DN: Các vấn đề đặt ra hôm nay và giải pháp.
 11. Hiền Thu (2010). Lợi ích cạnh tranh từ các chương trình TNXH đối với các DN vừa và nhỏ. Báo thường kỳ số 7 của VNR.
 12. Nguyễn Quang Vinh, 2009. Thực trạng thực hiện TNXH donah nghiệp tại Việt Nam. Báo cáo tại hội thảo “TNXH DN và Chiến lược truyền thông, kinh nghiệm quốc gia và quốc tế” do VCCI hợp tác với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức.
 13. Nguyễn Tấn Vũ, 2010. TNXH của DN – Nhận thức và phản ứng của người tiêu dùng.

Tiếng Anh

 1. Carroll Archie, 1999. Corporate social responsibility: evolution of a definitional construct. Business & Society, Vol 38.
 2. John R. Boatright, 2007. Ethics and the conduct of the business. 5.th.ed, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 3. Shizuo Fukada, 2007. Corporate Social Responsibilitity in Vietnam: Current Practices, Outlook, and Challenges for Japanese Corporations. Report of CBCC Dialogue.
 4. Matthew J. Hirschland, 2006. Corporate Social Responsibility and the Shaping of Global Public Plicy.  Hardcover, Dec. 12, 2006.
 5. Oyvind Ihlen, Betteke Van Ruler and Magnus Fredriksson. Public Relations and Social Theory: Key Figures and concepts. Routledge Communication Series.
 6. Doan Thi Thuy Trang, 2011. The impact of corporate social responsibility on consumer behavior in the restaurant industry of Vaasa.

Website

 1. Công ty luật SUNLAW, 2013.  TNXH của DN. <http://donga.edu.vn/ketoan/TinTucNganh/tabid/2369/cat/1599/ArticleDetailId/7922/ArticleId/7920/Default.aspx> [Ngày truy cập: 20/07/2014].
 2. TS Vũ Tiến Lộc, 2013. TNXH của DN: Gánh nặng hay cơ hội. <http://dddn.com.vn/hoat-dong-vcci/trach-nhiem-xa-hoi-cua-dn-ganh-nang-hay-co-hoi–20130328034311280.htm> [Ngày truy cập: 18/09/2014].
 3. CSR giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh của DN. <http://www.csr-vietnam.eu/index.php?id=38&L=1> [Ngày truy cập: 15/09/2014].
 4. Cơ hội từ CSR cho DN vừa và nhỏ. <http://www.csr-vietnam.eu/index.php?id=38&L=1> [Ngày truy cập: 15/09/2014].
 5. DN thờ ơ với TNXH. <http://www.baomoi.com/Doanh-nghiep-tho-o-voi-trach-nhiem-xa-hoi/47/8267986.epi>  [Ngày truy cập: 01/10/2014].
 6. Trang Hoàng, 2013. Thực hiện tốt TNXH:  Con đường đến thành công của DN. <http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/151186/thuc-hien-tot-trach-nhiem-xh–con-duong-den-thanh-cong-cua-dn.html> [Ngày truy cập: 01/10/2014].
 7. Website khu công nghiệp Bắc Ninh http://izabacninh.gov.vn

Tải luận văn tại đây :http://123link.pw/iIB1VPZ