Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng định hướng nghiên cứu

Đào tạo thạc sĩ có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có năng lực nghiên cứu, phân tích, giảng dạy các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, trong các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan chính phủ, các định chế tài chính và các tổ chức khác; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở trình độ Tiến sĩ; có thể tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành và lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo
– Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Tài chính – Ngân hàng
+ Tiếng Anh: Finance – Banking
– Mã số chuyên ngành đào tạo: 60340201
– Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Tài chính – Ngân hàng
+ Tiếng Anh: Finance – Banking
– Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
– Thời gian đào tạo: 2 năm
– Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng
+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Finance – Banking
– Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
Đào tạo thạc sĩ có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có năng lực nghiên cứu, phân tích, giảng dạy các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, trong các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan chính phủ, các định chế tài chính và các tổ chức khác; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở trình độ Tiến sĩ; có thể tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành và lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
3. Thông tin tuyển sinh
3.1. Hình thức tuyển sinh
– Thi tuyển với các môn thi sau đây:
+ Môn thi Cơ bản: Toán kinh tế
+ Môn thi Cơ sở: Kinh tế học
+ Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
3.2. Đối tượng tuyển sinh
3.2.1. Điều kiện văn bằng
– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng;
– Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành Tài chính – Ngân hàng và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 5 học phần (15 tín chỉ);
– Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy ngành gần với ngành Tài chính – Ngân hàng và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 9 học phần (27 tín chỉ).
3.2.2. Điều kiện thâm niên công tác
– Những người có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên và không thuộc diện phải học bổ sung kiến thức được dự thi ngay;
– Những người có bằng tốt nghiệp đại học dưới loại khá hoặc thuộc diện phải học bổ sung kiến thức thì phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đăng kí dự thi.
3.3. Danh mục các ngành phù hợp, ngành gần
– Danh mục các ngành phù hợp: Kinh tế (có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu) về Tài chính – Ngân hàng);
– Danh mục các ngành gần: Kinh tế (không có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng); Quản trị Kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Bất động sản; Marketing; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Bảo hiểm; Kinh tế quốc tế; Kế toán; Kiểm toán, Quản trị nhân lực.

3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức
– Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành Tài chính – Ngân hàng, danh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 5 học phần (15 tín chỉ):