Tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô

Trong sự phát triển chung của nền kinh tế thị trường và sự cải thiện không ngừng chất lượng cuộc sống, nhu cầu của người lao động ngày càng trở nên đa dạng, khó để đo lường và khó để đáp ứng hơn. Trong khi đó môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, công ty với nguồn lực hạn chế, phải tập trung giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc. Thực trạng trong thời gian qua công tác nhân sự không thực sự được ưu tiên quan tâm hàng đầu như các vấn đề khác. Sẽ dẫn đến lực lượng lao động thiếu sự quan tâm, đầu tư cần thiết và họ như những cỗ máy chỉ làm việc với năng suất tối thiểu. Còn đối với những nhân lực cấp cao, họ sẵn sàng từ bỏ để đi tìm một doanh nghiệp khác, mà ở đó tạo cho họ động lực lao động tốt hơn.

        Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô hoạt động trong  nhiều năm qua đã và đang khẳng định được vị trí của mình trong ngành chế biến thực phẩm.Tuy nhiên, chính sách nhân sự, cụ thể là vấn đề tạo động lực lao động của công ty vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Thực tế ghi nhận sự thay đổi nhân sự thường xuyên, đặc biệt là người lao động làm việc tại nhà máy, kho, bộ phân bán hàng. Điều này kéo theo nhiều hạn chế khác như tốn thời gian, tiền bạc trong việc đào tạo nhân sự mới. Bên cạnh ưu điểm về sự tăng trưởng về qui mô, lợi nhuận; phát triển về chất lượng sản phẩm, dịch vụ thì cũng bộc lộ khá nhiều hạn chế trong công tác tạo động lực lao động. Thứ nhất, vấn đề về lương giữa các bộ phận đang có sự chênh lệch lớn. Thứ hai, công tác khen thưởng, chế độ phúc lợi còn mang tính hình thức, thiếu sự minh bạch, công bằng, công tác này chưa thực sự là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Thứ ba, việc đánh giá nhân sự mang tính chủ quan, thiếu chính xác dẫn đến không ghi nhận đầy đủ đóng góp của người lao động, đồng thời dẫn đến chưa công bằng trong việc chi trả lương, khen thưởng, bổ nhiệm và điều động. Những thiếu sót này đã tạo ra nhiều biến động trong công tác nhân sự cũng như suy giảm năng suất làm việc của nhân viên. Đứng trước thực trạng trên, tác giả chọn đề tài này với với mục tiêu nghiên cứu lý luận tạo động lực cho người lao động, thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô. Từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhất nhằm tăng cường tạo động lực của công ty trong thời gian tới. Tác giả không có tham vọng đi hết toàn bộ các vấn đề lý luận về tạo động lực và vạch ra đầy đủ các giải pháp cho toàn bộ mà chỉ tập trung phân tích từ thực trạng của công ty để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động  trong cơ chế thị trường hiện nay. Nghiên cứu và làm rõ bản chất tạo động lực cho người lao động; nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng cũng như hệ thống các học thuyết về tạo động lực cho người lao động.

Thứ hai, vận dụng mô hình nghiên cứu của của Tan Teck – Hong và Amna Waheed  dựa trên học thuyết hai yếu tố của F. Herzberg để tiến hành khảo sát, phân tích và đánh giá đúng thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô thời gian qua. Luận văn đã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động của công ty qua đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích EFA, phân tích tương quan, hồi quy.

Thứ ba, luận văn đã nghiên cứu đề xuất được một số giải pháp cơ bản hoàn thiện tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô trong thời gian tới. Các giải pháp này khá đồng bộ và đều xuất phát từ thực trạng hoạt động của công ty, cho nên có tính khả thi cao.

Qua kết quả nghiên cứu Luận văn có thể kết luận như sau:

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, môi trường cạnh tranh gay gắt; Việt nam đang từng bước mở cửa nền kinh tế để hòa nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, tạo động lực cho người lao động là điều kiện không thể thiếu được để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô .

Áp dụng các giải pháp tăng cường tạo động lực cho người lao động cần trên cơ sở phân tích đánh giá chính xác thực trạng hoạt động của từng đơn vị để đề xuất các giải pháp cụ thể gắn với điều kiện hoàn cảnh thực tế của đơn vị mới đạt được kết quả mong muốn.

Thay đổi nhận thức và nhận thức đúng đắn về tạo động lực cho người lao động của doanh nghiệp, là việc làm cần thiết trước hết để nâng cao hiệu quả kinh tế hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô nhằm chuẩn bị cho quá trình hội nhập và là cơ sở đảm bảo cho sự phát triển bền vững đối với Công ty hiện nay.

Quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn này, tác giả đã cố gắng vận dụng tối đa những kiến thức mới được truyền đạt từ các thầy cô giáo trường ĐH Kinh Tế – ĐH QG HN. Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo, đặc biệt thầy giáo : Giáo sư, Tiến  sỹ, Nhà giáo ưu tú Bùi Xuân Phong  đã tận tình giúp đỡ để hoàn thành luận văn  này.

Luận văn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và đồng nghiệp.

        Tác giả xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu tham khảo

Tài liệu trong nước:

 1. Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, 2007. Giáo trình quản trị nhân lực. Hà  Nội : Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
 2. Hà Văn Hội , 2007. Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Bưu điện.
 3. Bùi Xuân Phong và cộng sự, 2002. Quản trị nguồn nhân sự trong doanh nghiệp bưu chính viễn thông. Hà Nội: Nhà xuất bản Bưu điện.
 4. Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013.
 5.    Nguyễn Hải Sản, Quản trị học. Hà Nội: Nhà xuất bản thống kê.
 6. TS. Nguyễn Khắc Hoàn ,2010. “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Thừa Thiên Huế”, Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 60.
 7.      Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS:Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội.
 8. Trương Minh Đức, 2011. Ứng dụng mô hình định lượng đánh giá mức độ tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn ERICSSON tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 27.2011, trang 240-247.
 9. Lưu Thị Bích Ngọc và tgk,2013. Những nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên trong khách sạn. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư Phạm TPHCM, số 49.2013.
 10.      Nguyễn Hữu Lam, 2007. Hành vi tổ chức: NXBThống kê, Hà Nội

   Tài liệu nước ngoài

 1. Ajila, C.O. 1997. Job Motivation and Attitude to Work as Correlates of Productivity Among Workers in Manufacturing Companies in Lagos State. Nigeria. Unpublished  Ph.D Thesis submitted to the Department of Psychology O.A.U Ile-Ife Osun State, Nigeria.
 2. Assam, A.P,1982. Motivation and Job Satisfaction. Unpublished MSc Dissertation  University of Lagos, Nigeria.
 3. Banjoko, S.A, 1996. Human resource management. Lagos: Saban Publishers.
 4.     Herxberg F. B. Manser and B.B Synderman, 1959. The Motivation of Work. New York: John Wiley and Sons Inc.
 5. Jibowo, A.A, 1977. “Effect of motivators and hygiene factors on job performance among extension workers in the former Western State of Nigeria”. The Quarterly Journal of Administration, 12 (1): 45-54.
 6.      Vroom, V. H,  1964. Work Motivation. New York: John Wiley and Sons.
 7. Tan Teck – Hong and Amna Waheed (2011), “Herzberg’s motivation – hygiene theory and job saticfaction in the Malaysian retail sector: the mediating effect of love of money”, Asian Academy of Management Journal, 16 (1), pp. 73–94.
 8. Herzberg, F. (1968), One More Time: How do you motivate employees?, HarvardBusiness Review, 46, pp. 53-62.
 9. Wallace D. Boeve (2007), A National Study of Job Satisfaction Factors among Faculty in Physician Assistant Education, Eastern Michigan University.
 10. Gail Carr (2005), Investigating the motivation of retail managers at a retail organization in the Western Cape, University of the Western Cape, South Africa.

Thông tin trên Internet

 1. Akanbi, Paulayobami, Influence of extrinsic and intrinsic motivation on employees’performance. <http://www.ilo.org/public/english/iira/documents/congresses/regioal/lagos2011/3rdparallel/session3b/motivationworker.pdf>. [ Ngày truy cập: 10 tháng 11năm 2014].   
 2. Joe Lowmiller, 2013, Importance of motivation for employees and some strategies for achieving it. <https://www.udemy.com/blog/importance-of-motivation/>. [ Ngày truy cập: 10 tháng 11năm 2014].   
 3. www.sciensedirect.com
 4. www.AccentonSkills.com

Tải luận văn miễn phí tại đây