Quản trị nhân viên bán hàng tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Úc

Thông qua phân tích hoạt động quản trị nhân viên bán hàng từ khâu tuyển dụng, tổ chức, giám sát, tạo động lực cho nhân viên bán hàng của ban lãnh đạo công ty Cổ phần tập đoàn điện lạnh điện máy VIệt Úc, luận văn đã đưa ra được nhãng ưu điểm của công ty là công ty đã có sự quan tâm đến việc quản trị nhân viên bán hàng, có quy trình tuyển dụng khoa học, trả lương thưởng đầy đủ, tổ hức công đoàn thực hiện nhiều biện pháp tạo động lực cho nhân viên công ty. Còn hiều hạn chế trong đánh giá nhân viên và chế độ lương thưởng. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty chưa điều tra nhu cầu cảu nhân viên bán hàng suốt thời gian qua, nguồn kinh phí dành cho đào tạo còn thaấp, việc tuyển dụng và đánh giá còn dựa trên sự thân quen, họ hàng.

Từ sự phân tích và đánh giá đó cùng với định hướng phát triển Công ty, luận văn đã đưa ra một tố giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân viên bán hàng cho Công ty như trong công tác tuyển dụng đặt tình phù hợp lên hàng đầu, và tuyển nhân viên bán hàng có nhiều kinh nghiệm hơn; tăng cường và chuyên sâu hơn công tác đào tạo; bổ sung chỉ tiêu và căn cứ để đánh giá nhân viên bán hàng làm căn cứ để xây dựng lại chế độ lương thưởng, phân phối lại thu nhập giữa các cá nhân trong nhóm theo tỉ lệ nhất định, tiến hành điều tra nhu cầu nhân viên bán hàng mỗi năm 1 lần.

Tôi đã cố gắng hết sức để có thể thực hiện luận văn, nhưng do thời gian có hạn nên khó tránh được có sự thiếu sot. Rất mong nhận dược sự góp ý từ các thầy cô giáo trong hội đồng và bạn đọc để luận văn hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Trần Kim Dung, 2007. Quản trị nguồn nhân lực. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Giáo dục.
 2. Trần Minh Đạo, 2002. Giáo trình Marketing căn bản. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
 3. Phạm Thị Thu Hường, 2005. Nghiệp vụ và quản trị bán hàng. TP Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Thống kê.
 4. Jamers M.Comer, 2005. Quản trị bán hàng. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản TP.Hồ Chí Minh.
 5. J.Calvin, 2004. Nghệ thuật quản trị bán hàng. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản TP.Hồ Chí Minh.
 6. Trần Đình Hải, 2005. Bán hàng và quản trị bán hàng. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống kê.
 7. Hà Nam Khánh, 2004. Quản trị bán hàng – Đội ngũ bán hàng của bạn tốt chưa?. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống kê.
 8. Lê Đăng Lăng, 2005. Kỹ năng và quản trị bán hàng. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống kê.
 9. Philip Kotler, 2007. Bàn về tiếp thị. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản trẻ.
 10. Philip Kotler,2001. Những nguyên lý tiếp thị. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống kê.
 11. Lê Quân và Mai Thanh Lan, 2014. Quản trị nhân viên bán hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Website :

 1. http://www.kangaroo.vn/
 2. http://thuvienphapluat.vn/
 3. http://vi.wikipedia.org/

Tải luận văn miễn phí tại đây