Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại công ty công nghệ thông tin điện lực miền bắc

Trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực như hiện nay, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực MiềnBắc cũng như bao doanh nghiệp khác trên thị trường đang phải đối đầu với bài toán nhân lực: Làm thế nào để có thể thu hút và gìn giữ một đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt huyết và có trình độ chuyên môn cao? Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực trong Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin là một yêu cầu mang tính cấp thiết đối với Công ty trong thời đại hội nhập quốc tế như hiện nay.

Để có thể đáp ứng yêu cầu thực tế, đồng thời để đảm bảo sự tồn tại đi lên của Công ty, việc tuyển dụng, lựa chọn không thể mang tính kinh nghiệm, đơn giản được nữa.Công tác tuyển dụng, lựa chọn cần phải được thực hiện một cách khoa học, hợp lý phù hợp với điều kiện khả năng của Công ty. Tuy có lợi thế là công ty có tình hình tài chính luôn ổn định, mức thu nhập bình quân đầu người cao góp phần thu hút lực lượng lao động đến với công ty. Nhưng chỉ có như vậy thì chưa đủ, để có thể phát huy được hết tiềm năng đó, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc cần phải có một chính sách nhân sự đúng đắn, được quan tâm đúng mức, trước tiên là phải hoàn thiện công tác tuyển dụng của công ty để hoạt động này được diễn ra một cách chuyên nghiệp và có hiệu quả hơn. Trong thời gian qua, công tác tuyển dụng, lựa chọn của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc đã có rất nhiều những thay đổi cho phù hợp với tình hình chung, nhưng vẫn còn gặp phải những hạn chế nhất định.

Thực tế công tác tuyển mộ, tuyển chọn và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của công ty còn gặp phải một số khó khăn. Đó là: việc thu hút được những cán bộ nhân viên có trình độ cao còn nhiều hạn chế; các phương pháp thu hút ứng viên chưa đa dạng, chưa khai thác hết những phương pháp tiềm năng khác; việc thực hiện thông báo tuyển mộ còn sơ sài nên chưa có tác dụng cho quá trình tuyển chọn cũng như không thu hút được những ứng viên có chất lượng cao; công tác tuyển chọn được thực hiện chưa thật chuyên nghiệp, chưa được chuẩn bị chu đáo… Trên cơ sở những phân tích và đánh giá nêu trên, luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại công ty, đó là điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và là cơ sở để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong thời kỳ mới. Mong rằng những góp ý trên sẽ góp phần tác động tích cực hơn nữa đối với người lao động, tạo sự công bằng, tâm lý thoải mái, ổn định, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty, từ đó người lao động sẽ nỗ lực hết mình trong công việc, mang lại hiệu quả công việc cao nhất có thể./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

 1. Trần Xuân Cầu và  Mai Quốc Chánh, 2008. Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
 2. Trần Kim Dung, 2000. Quản trị nguồn nhân lực. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Đoàn Thị Thu Hà  và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2009. Quản trị học. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.
 4. Đoàn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2011. Giáo trình Chính sách kinh tế – xã hội. Đại học KTQD, NXB Khoa học và kỹ thuật.
 5. Nguyễn Thanh Hội, 1997. Quản trị nhân sự.  Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
 6. Dương Thị Liễu, 2011. Văn hóa kinh doanh. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
 7. Nhiều tác giả, 2013. Quản trị nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững của doanh nhân Việt Nam. Kỷ yếu 5 năm ngày nhân sự Việt Nam 2013. Hà Nội: Nhà xuất bản đại học quốc gia.
 8. Đỗ Văn Phúc, 2009.  Quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp,  Hà Nội: NXB Khoa học và kỹ thuật.
 9. Lê Quân, 2008. Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương và đánh giá thành tích. Đại học Kinh tế Quốc dân.
 10. Lê Quân, 2010. Bài tập tình huống và thực hành quản trị nhân lực. Thống kê. Hà Nội: Nxb Thống kê.
 11. Lê Quân, 2010. Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại. Hà Nội: Nxb Thống kê.
 12. Lê Quân và công sự, 2006. Quản trị nhân lực. Hà Nội: Nxb Thống kê.

Pham Đức Thành, 1998. Giáo trình quản trị nhân lực. Hà Nội: Nxb Thống kê.

Tải luận văn miễn phí tại đây