Phân tích tài chính Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel

Hoạt động tài chính gắn liền với tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận kết hợp với việc phân tích thực trạng tài chính tại Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel có thể khẳng định: Trong nền kinh tế ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ đòi hỏi mỗi doanh nghiệp nói chung và Công ty Bưu chính Viettel nói riêng muốn tồn tại và phát triển phải nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của mình. Phân tích tài chính đóng vai trò và tầm quan trọng trong quản lý tài chính cũng như quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là công cụ quản lý đắc lực đối với các nhà quản lý doanh nghiệp. Đề tài phân tích tài chính công ty không phải là một đề tài mới, nhưng tác giả đứng trên góc độ phân tích của một nhà quản trị từ đó phát triển trên những góc nhìn  mới trong luận văn của mình: Điểm mới trong cách tiếp cận, các chỉ số quan tâm, mới trong phạm vi không gian và thời gian nghiên cứu.

Sau khi nghiên cứu, phân tích tài chính Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel tác giả có những kết luận như sau:

Thứ nhất, việc phân tích tài chính Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel trong giai đoạn 2011 – 2014, là giai đoạn ngành kinh doanh dịch vụ bưu chính nói chung, vận tải chuyển phát nhanh nói riêng đang trong giai đoạn phát triển mạnh và có chuyển dịch mạnh mẽ về định hướng phát triển. Để giúp nhà quản trị nhận định được thực trạng tài chính của công ty trong giai đoạn vừa qua, có sự so sánh tình hình tài chính Công ty Bưu chính qua các năm và so với các đối thủ cùng ngành, để có được nhận định đúng đắn khi lựa chọn giải pháp quản lý tài chính, định hướng mở rộng kinh doanh.

Thứ hai, việc phân tích tài chính Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel trong giai đoạn 2011 – 2014, tác giả nhận thấy được tốc độ tăng trưởng, khả năng thanh toán, kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty trong thời gian vừa qua, phân tích dòng tiền của công ty thực sự được chi trả vào những nội dung gì và nguồn tiền có từ đâu. Tác giả cũng đã phân tích được chỉ số đo lường rủi ro của doanh nghiệp và đánh giá khả năng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Cuối cùng, qua sự phân tích tình hình tài chính Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel và sự so sánh công ty với các đối thủ, tác giả đưa ra nhận định về điểm mạnh, điểm yếu của công ty cũng như các nhân tố tác động ảnh hưởng. Cung cấp các thông tin cho nhà quản trị ra các quyết định quản lý, cải thiện năng lực tài chính cũng như cung cấp các thông tin cần thiết cho nhà quản lý trong việc hoạch định chiến lược đầu tư phát triển Tổng Công ty.

Tuy nhiên, cùng với nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu của tác giả nhưng trong điều kiện có giới hạn về thời gian cũng như trình độ còn hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả mong nhận được sự đóng góp quý báu của các thầy, cô giáo và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn./.

Xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

 1. Nguyễn Tấn Bình, 2009. Phân tích hoạt động doanh nghiệp – Phân tích kinh doanh – Phân tích báo cáo tài chính. Hà Nội: NXB Thống kê.
 2. Nguyễn Minh Kiều, 2010. Tài chính doanh nghiệp căn bản. Hà Nội: NXB Thống kê.
 3. Nguyễn Năng Phúc, 2011. Phân tích báo cáo tài chính. Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.
 4. Phạm Thị Thủy (2013), Báo cáo tài chính – phân tích, dự báo và định giá, NXB Đại học kinh tế quốc dân.
 5. Bùi Văn Lâm, 2011. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vinaconex 25. Luận văn Th.S Tài chính – Ngân hàng. Trường ĐH Kinh tế.
 6. Vũ Thị Bích Hà, 2012. Phân tích tài chính Công ty cổ phần Kinh Đô. Luận văn Th.S Tài chính – Ngân hàng. Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN.
 7. Phạm Thị Thuần, 2013. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại. Luận văn Thạc sĩ. Trường ĐH Kinh tế.
 8. Trần Thanh Thủy, 2013. Phân tích tình hình tài chính Công ty xuất nhập khẩu Vinashin, Luận văn Thạc sĩ. Trường ĐH Kinh tế.
 9. Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel và các Công ty thành viên giai đoạn 2011-2014. Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên.

Tiếng Anh :

 1. Ross, Westerfield, Jaffe, 2005. Corporate Finance, 7th edition, McGraw-Hill Irwin.

Website:

 1. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại Việt nam: www.fetp.edu.vn

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel: viettelpost.com.vn

Tải luận văn miễn phí tại đây