Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần may Bắc Giang

Tổ chức quản lý và nâng cao năng lực tài chính là vấn đề đã được đề cập đến rất nhiều. Song do ý nghĩa của vấn đề này đối với công tác quản trị tài chính doanh nghiệp và do thực trạng của việc quản lý điều hành doanh nghiệp nên nó vẫn được đặt ra và đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ khi Việt Nam chúng ta thực hiện chính sách mở cửa, gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới, các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng Dệt may đã có những đóng góp khá lớn vào tăng trưởng nền kinh tế. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thực sự hữu ích đối với các nhà quản trị trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Việc dự kiến được trước các tình huống tài chính trong tương lai, chọn cách xử lý hợp lý nhất đối với tình hình thực tế của doanh nghiệp sẽ đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

Qua thời gian làm việc, học tập và nghiêm cứa tại Công ty Cổ phần May Bắc Giang, tác giả đã có cơ hội nắm bắt thực trạng hoạt động và tình hình tài chính của công ty để đi sâu tìm hiểu, phân tích và mạnh dạn đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực tài chính nói riêng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty nói chung. Đây là một vấn đề đòi hỏi phải được xem xét trên nhiều mặt. Tác giả rất mong muốn những phân tích, những giải pháp và những ý kiến đề xuất sẽ được ban lãnh đạo Công ty chú ý xem xét để có thể triển khai trong thời gian tới.

Qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu và phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần May Bắc Giang, tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sỹ với đề tài:“Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần May Bắc Giang”. Được sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thị Hương Liên và các giảng viên khoa tài chính ngân hàng- Trường Đại học Kinh Tế, Đại học  Quốc Gia Hà Nội, luận văn đã vận dụng cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp để đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần May Bắc Giang  từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cho công ty.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ngô Thế Chi và Nguyễn Trọng Cơ, 2009. Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản tài chính.
2. Nguyễn Văn Công, 2010. Giáo trình phân tích Báo cáo tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
3. Công ty Cổ phần May Bắc Giang, 2011-2013, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Bắc Giang.
4. Công ty Cổ Phần Tổng Công ty May Đồng Nai, 2011- 2013, Báo cáo tài chính. Đồng Nai.
5. Phan Đức Dũng, 2008. Nguyên lý kế toán. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.
6. Vũ Thị Bích Hà, 2012. Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Kinh Đô. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội.
7. Lê Thị Mỹ Hạnh, 2012. Hoàn thiện chỉ tiêu phân tích tài chính tại Công ty Dệt may- tình huống tại Công ty cổ phần May Đáp Cầu. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội.
8. Lê Thu Hoà, 2012. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam VINAMILK. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.
9. Trương Minh Huyền, 2008. Hoàn thiện phân tích BCTC tại Công ty cổ phần VINCOM. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
10. Nguyễn Quang Hưng, 2012. Hoàn thiện Công tác phân tích tài chính tại Công ty Lũng Lô- Bộ Quốc Phòng. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Nguyễn Đình Kiệm và Bạch Đức Hiền, 2008. Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Hà Nội:  Nhà xuất bản Tài chính.
12. Bùi Văn Lâm, 2010. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ Phần VINACONEX 25. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội.
13. Vũ Thị Tuyết Mai, 2007. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Dệt may Hà Nội. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.
14. Nguyễn Bá Phú, 2010. Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp để lựa chọn đối tượng thanh tra, kiểm tra tại Cục Thuế Thanh Hoá.Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.
15. Nguyễn Năng Phúc, 2011. Giáo trình phân tích báo cáo tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.
16. Ngô Việt Phương, 2010. Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục Thuế Thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.
17. Nguyễn Ngọc Quang và cộng sự, 2010. Phân tích hoạt động kinh tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
18. Nguyễn Ngọc Quang, 2011. Phân tích báo cáo tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.
19. Nguyễn Thị Hồng Tân, 2011. Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội.
20. Lê Chí Thành, 2010. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật TECHIMEX. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội.
21. Tổng Công ty Cổ Phần May Việt Tiến, 2011- 2013. Báo cáo tài chính.
22. Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ Phần,  2011- 2013. Báo cáo tài chính.

Tải về luận văn tại đây