Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới (qua việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới – WTO), các doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh để phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng từ năm 2012, và đang đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp của kinh tế, chính trị trên thế giới như: nền Kinh tế lớn thứ 3 của thế giới Nhật Bản tuyên bố đang bị suy thoái, tình hình chính trị căng thẳng trên Biển Đông do Trung Quốc đang hiện thực hóa yêu sách về chủ quyền của mình, các tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo IS mở rộng lãnh thổ khủng bố… đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng: tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhiều doanh nghiệp phá sản, tỷ lệ thất nghiệp tăng, nợ công tăng… Để có thể đứng vững trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những quyết định đúng đắn và chiến lược hợp lý. Vì vậy những quyết định tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng. Do vậy, các nhà quản lý doanh nghiệp cần sử dụng phân tích tài chính như một công cụ hữu dụng đề có được cái nhìn đúng đắn về tình hình tài chính của doanh nghiệp, phục vụ cho việc ra quyết định của mình.

Nhằm góp phần hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (PVC – MS) nói riêng và đóng góp vào hoạt động phân tích tài chính nói chung, Luận văn với đề tài: “Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC – MS)” đã nghiên cứu, trình bày những vấn đề sau:

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu: Trình bày sơ bộ một số công trình nghiên cứu cùng đề tài tại các đơn vị khác trên nhiều khía cạnh, phạm vi khác nhau, qua đó khẳng định việc công trình khoa học: “Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí” chưa được nghiên cứu.
 • Phương pháp và thiết kế nghiên cứu: Trình bày chi tiết 2 phương pháp được vận dụng để hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại Công ty PVC – MS đó là: Phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng.
 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp: Trình bày phương pháp, nội dung phân tích tài chính; Nêu được những chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện phân tích tài chính cùng những nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chính tại doanh nghiệp.
 • Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty PVC – MS: Trình bày và đánh giá nội dung phân tích tài chính tại Công ty PVC – MS; Nêu ra những hạn chế và nguyên nhân khiến phân tích tài chính tại Công ty PVC – MS chưa hoàn thiện để làm cơ sở đưa ra những giải pháp, kiến nghị;
 • Đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty PVC – MS, cụ thể: Hoàn thiện phương pháp và nội dung phân tích tài chính, Hoàn thiện Quy chế quy định phân tích tài chính, Hoàn thiện quy trình phân tích tài chính…

Với những vấn đề được nghiên cứu và trình bày trong Luận văn, hy vọng các giải pháp, kiến nghị sẽ được ứng dụng trong thực tiễn, góp phần hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty PVC – MS. Tuy vậy, phân tích tài chính là một lĩnh vực chuyên môn phức tạp và có hàm lượng tri thức cao nên có thể còn những thiếu sót trong nội dung Luận văn. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và bạn đọc để Luận văn được hoàn thiện hơn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Bộ tài chính, 2009. 26 chuẩn mực kết toán Việt Nam và toàn bộ thông tư hướng dẫn các chuẩn mực. Hà Nội: NXB Thống kê.
 2. Ngô Thế Chi và Nguyễn Trọng Cơ, 2008. Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp. Hà Nội: NXB Tài chính.
 3. Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí, 2012. Bản cáo bạch. Vũng Tàu.
 4. Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí, 2011. Báo cáo thường niên năm 2012. Vũng Tàu.
 5. Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí, 2012. Báo cáo thường niên năm 2013. Vũng Tàu.
 6. Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí, 2013. Báo cáo thường niên năm 2014. Vũng Tàu.
 7. Phan Đức Dũng, 2009. Phân tích Báo cáo tài chính. Hà Nội: NXB Thống Kê.
 8. Nguyễn Năng Phúc, 2008. Giáo trình phân tích báo cáo tài chính.Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
 9. Lưu Thị Hương và Vũ Duy hào, 2007. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp. Hà Nội: NXB ĐH Kinh tế Quốc dân.
 10. Nguyễn Ngọc Quang, 2011. Phân tích báo cáo tài chính.Hà Nội: NXB Tài Chính.

Tài liệu tiếng nước ngoài

 1. Charles J.Corrado & Bradford D.Jordan, 2000. Fundamentals of Investments – Valuation and Management. New York: Mc Graw Hill.
 2. Edward I. Alman, 2000. Predicting financial distress of companies: Revising the Z- score and Zeta model. New York: Mc Graw Hill.

Website

 1. Giới thiệu chung về Công ty PVC-MS [Trực tuyến]. Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí. Địa chỉ:

http://www.pvc-ms.vn/About.aspx?id=145

[Ngày truy cập: 02 tháng 10 năm 2014]

 1. Giới thiệu chung về Tổng công ty PTSC [Trực tuyến]. Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ:

https://www.ptsc.com.vn/vie/GT

[Ngày truy cập: 14 tháng 10 năm 2014]

 1. Hồ sơ Tổng công ty PTSC [Trực tuyến]. Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ:

http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/defaultclientsite.aspx?s=216

[Ngày truy cập: 21 tháng 10 năm 2014]

 1. Một số website khác.

Tải luận văn miến phí tại đây