Những điều kiện và thách thức trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở công ty CMG

Với mục tiêu làm rõ những thách thức và điều kiện áp dụng trong xây dựng văn hóa DN ở CMG, qua nghiên cứu cũng như thực tế khảo sát, tác giả tự rút được một số kinh nghiệm sau:

  • Không có lời giải nào đúng cho tất cả các doanh nghiệp. Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh vượt trội chắc chắn phải là các doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược về thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp.
  • Sự khác biệt giữa các doanh nghiệp phần lớn là do yếu tố văn hóa doanh nghiệp.  Nhiều thứ có thể dễ dàng bắt chước, ngoại trừ bản sắc văn hóa của doanh nghiệp.
  • Để xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp thì yếu tố con người mang tính quyết định, đặc biệt là lãnh đạo và đội ngũ quản lý điều hành doanh nghiệp.  Chính đội ngũ này làm thay đổi nhận thức của cả tập thể doanh nghiệp và họ cũng là những người đi đầu trong mọi hoạt động văn hóa doanh nghiệp.
  • Xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp là công việc thường xuyên và bền bỉ đòi hỏi tốn nhiều công sức và tiền bạc.  Doanh nghiệp cần chia nhỏ ngân sách thành các “gói” và lộ trình thực hiện sao cho phù hợp với thứ tự ưu tiên và nguồn lực của doanh nghiệp.
  • Kết hợp giữa bản sắc dân tộc với văn hóa doanh nghiệp để khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc của con người Việt Nam cũng đem lại giá trị và hiệu quả lớn cho doanh nghiệp.
  • Công cụ của Denilson là bộ công cụ rất thực tiễn có thể áp dụng ở nhiều tổ chức, công ty.

Những hạn chế của luận văn:

Văn hóa DN là vấn đề rộng lớn và phức tạp, đòi hỏi sự tham gia nghiên cứu, xây dựng và quyết định của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo cấp cao. Trong phạm vi một luận văn tốt nghiệp, cũng do điều kiện thời gian không cho phép, việc tìm tòi nghiên cứu, sưu tầm, phân tích các tài liệu chưa thật đầy đủ nên tôi chi xin mạnh dạn đưa ra một số quan điểm cá nhân góp phần làm rõ thêm một số vấn đề mang tính thực tiễn ở một DN, chắc chắn chưa thể giải đáp được trọn vẹn tất cả các câu hỏi cho CMG và nhiều DN khác.

Áp dụng vào các đơn vị khác (dù cùng quy mô) sẽ cần phải có các nghiên cứu thêm.

Mặc dù đã rất cố gắng nghiên cứu tài liệu, lý thuyết đã được học và đọc, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên thời gian tập trung cho việc hoàn thành khóa luận còn bị gián đoạn. Được sự giúp đỡ tận tình và động viên giúp đỡ của các thầy, cô tham gia giảng dạy, hướng dẫn, và các cán bộ đào tạo, giáo vụ tại Khoa Quản trị kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với nỗ lực của bản thân đã giúp tôi hoàn thành luận văn thực tiễn này.

Tôi rất mong và sẽ cố gắng tiếp tục quan tâm nghiên cứu phát triển đề tài sâu rộng hơn về lý thuyết, cũng như việc vận dụng bám sát tình hình hoạt động thực tiễn, với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự thành công và phát triển bền vững của DN Việt Nam trong môi trường cạnh tranh và hội nhập sắp tới.

Tải luận văn miễn phí tại đây