Những bài tiếng anh học thuật dành cho học viên cao học – BÀI 5 – BODY RITUALS AMONG THE NACIREMA

BODY RITUALS AMONG THE NACIREMA

NGHI LỄ THÂN THỂ CỦA NGƯỜI NACIREMA

writingEach culture has its own way of seeing the world and this way often leaves its stamp on several institutions in the society. Here Horace Miner demonstrates that “attitudes about the body” have a strong influence on many institutions in Nacireman society.

 0 Each culture has its own way of seeing the world and this way often leaves its stamp on several institutions in the society. Here Horace Miner demonstrates that “attitudes about the body” have a strong influence on many institutions in Nacireman society.1The anthropologist has become so familiar with the diversity of way in which different peoples behave in similar situations that he should not be surprised by even the most exotic customs. However, I found myself astonished at what I discovered about the magical beliefs and practices of the Nacirema, for they present such unusual aspects that it is possible for me to describe that as an example of the extremes to which human behavior can go.

 

2

Professor Linton first brought the ritual of the Nacirema to the attention of anthropologists  twenty years ago, but the culture of this people is still very poorly understood. They are a North American group living in the territory between the Canadian Creek, the Yaqui and Tarahumare of Mexico, and the Crib and Arawak of the Antilles. Little is known of their origin, although traditions state that they came from the east.

 

3

Nacirema culture is characterized by a highly developed market economy thanks to its rich natural environment. While much of the people’s time is given to economic activities, a large part of their in come and a considerable part of the day are spent on ritual activity. The focus of this activity is the human body, the appearance and health of which are a major concern of the people. While such a concern is certainly not unusual, its ceremonial aspects and associated philosophy are unique.

 

4.

The Nacireman fundamental belief is that the human body is ugly and can get weak and sick very easily. Living in such a body, man’s only hope is to prevent these characteristics through the use of the powerful influences of ritual and ceremony. Every household has one or more shrines for this purpose. The more powerful individuals in the society have several shrines in their houses and, in fact, the wealth of a house is often described in terms of the number of such ritual centers it has.  The shrine rooms of the more  wealthy are walled with stone. Poorer families imitate the rich by applying pottery tiles to their shrine walls.

 

5

While each family has at least one such shrine, the rituals associated with it are no family ceremonies but are private and secret. The rites are normally only discussed with children, and then only during the period when they are being taught about these mysteries. I was able, however, to establish sufficient relationship with the natives to examine these shrines and to have the rituals described to me.

 

 

6

The focal point of the shrine is a box or chest which is built into the wall. In this chest are kept many charms and magical potions without which no native believes he could live. These preparations are bought from a variety of specialized practitioners. The most powerful of these are the medicine men, whose assistance must be rewarded with substantial gifts. However, the medicine men do not provide the curative potions for their clients, but decide what the ingredients should be and then write them down in an ancient and secret language. This writing is understood only by the medicine men and by the herbalists who, for another gift, provide the required charm.

 

 

7

The charm is not disposed of after it has served its purpose, but is placed  in the charmbox of the household shrine. As these magical materials are specific for certain ills, and the real or imagined maladies of the people are many, the charmbox is usually full. The magical packets are so numerous that people forget what their purposes were and fear to use them again. While the natives are very vague on this point, we can only assume that the idea in keeping all the old magical materials is that their presence in the charmbox before which the body rituals are conducted will in some way protect them.

 

8

Beneath the charmbox is a small font, which looks like our modern bath. Each day every member of the family, one after another, enters the shrine room, bows his or her head before the charmbox, mixes different sort of holy water in the font, and proceeds with a brief rite of ablution. The holy waters are bought from the Water Temple of the community, where the priests conduct elaborate ceremonies to make the liquid ritually pure.

0.Mỗi một nền văn hóa có thế giới quan riêng và thế giới quan này thường để lại dấu ấn của nó trên nhiều thiết chế trong xã hội. Ở đây Horace Miner đã chứng minh rằng “thái độ đối với cơ thể” có một tác động mạnh mẽ như thế nào đối với nhiều thiết chế trong xã hội của người Nacirema.1.           Nhà nhân chủng học đã quá quen thuộc với vô vàn những cách thức mà các dân tộc khác nhau ứng xử trong những tình huống tương tự như nhau đến nỗi mà không còn thấy ngạc nhiên trước những phong tục kỳ lạ nhất. Tuy nhiên, chính tôi vẫn thấy kinh ngạc trước những  phát hiện về tín ngưỡng và tập quán phép thuật của người Nacirema bởi chúng thể hiện những khía cạnh khác thường đến nỗi tôi có thể mô tả chúng như  những thái cực cực đoan nhất mà hành vi con người có thể hướng tới.2.           Nhờ GS Linton, cách đây 20 năm, những nhà nhân chủng học lần đầu tiên chú ý đến nghi lễ của người Nacirema, nhưng sự hiểu biết của con người về nền văn hóa của dân tộc này vẫn còn rất ít ỏi. Họ là dân tộc Bắc Mỹ sống ở vùng lãnh thổ giữa thung lũng Canada, xứ Yaqui và Tarahumare thuộc Mexico, và vùng biển Caribe và Arawak thuộc dãy An-tai. Hầu như rất ít người biết về nguồn gốc của họ mặc dù tương truyền rằng họ đến từ phương Đông. 

3.           Nền văn hóa Nacirema được đặc trưng bởi nền kinh tế thị trường cực kỳ phát triển nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Trong khi đa số thời gian người ta dành cho các hoạt động kinh tế, một phần lớn thu nhập và thời gian đáng kể trong ngày được dành cho các hoạt động nghi lễ. Trọng tâm của nghi lễ này là thân thể con người, tình trạng sức khỏe và diện mạo tấm thân là vấn đề quan tâm lớn nhất của dân tộc này. Tất nhiên những mối quan tâm như vậy thì chẳng có gì bất thường, xong những khía cạnh nghi lễ và triết lý đi kèm với nó mới là điều độc đáo.

4.           Đức tín căn bản của người Nacirema là cơ thể con người thì rất xấu xa và rất dễ ốm yếu. Sinh cư trong một cơ thể như thế, con người chỉ có thể hy vọng ngăn chặn được những điều đó thông qua những tác động mạnh mẽ của nghi lễ và nghi thức. Mỗi gia đình đều có 1 hoặc nhiều điện thời dành riêng cho mục đích này. Những người quyền thế hơn trong xã hội thì có vài điện thờ trong nhà, và thực tế, sản nghiệp của một gia đình thì thường được quy theo số lượng nơi cúng lễ mà nhà đó có. Tường của những gian điện thờ của những gia đình khá giả thì được ốp đá. Những gia đình nghèo hơn bắt chước những người giàu bằng cách ốm gạch gốm lên điện thờ của nhà mình.

5.           Mặc dù mỗi gia đình có ít nhất một điện thờ như thế nhưng những nghi thức liên quan đến nó thì không phải là nghi lễ toàn gia mà riêng tư và bí mật. Những nghi lễ này thường chỉ được thảo luận với con trẻ, nhưng cũng chỉ vào giai đoạn mà chúng được dạy về những điều huyền bí. Tuy nhiên thì tôi có thể tạo lập được mối quan hệ mật thiết với những người dân ở đây để nghiên cứu về những điện thờ này và được người ta kể cho nghe về những nghi thức đó.

6.           Trung tâm của điện thờ là một chiếc hộp hay một chiếc tủ nhỏ được gắn trong tường. Trong chiếc hộp hoặc chiếc tủ này, người ta để rất nhiều thứ bùa ngải, nước thần mà không người dân bản địa nào tin rằng anh ta có thể sống nổi nếu thiếu chúng. Những bùa ngải và nước thần này được mua từ những ông bà chuyên về bùa ngải. Người có quyền năng nhất trong số họ là thày lang, những người mà hễ nhờ đến họ là phải tạ bằng những món quà hậu hĩnh. Tuy nhiên những ông thày lang cũng không cho khách hàng của mình thứ thủy diệu nào cả mà chỉ quyết định các vị rồi viết chúng ra bằng một thứ ngôn ngữ huyền bí và bác cổ. Những văn bản này chỉ có những ông thày lang và những người bào chế mới hiểu được, và những người bào chế này sẽ cho khách hàng bùa ngải khi nhận được một món lễ vật khác.

7.           Sau khi đã phục vụ xong mục đích của nó, bùa ngải ấy không được vứt đi mà được giữ trong hộp đặt trong điện thờ. Vì những thứ bùa ngải thần diệu này chỉ dành cho những loại bệnh nhất định mà trong khi đó người ta lại có vô số những loại bệnh tật thật hoặc là do tưởng tượng, nên cái tủ này lúc nào cũng đầy. Những gói bùa ngải nhiều đến mức mà người ta quên mất mục đích của chúng và không dám dùng lại chúng nữa. Do người dân bản xứ rất lờ mờ về vấn đề này nên người ta chỉ có thể đồ rằng lý do của việc giữ lại tất cả những bùa ngải đó bởi vì khi tiến hành nghi thức cơ thể trước tủ bùa ngải, sự hiện diện của chúng trong tủ bùa ngải sẽ bảo vệ họ bằng cách này hay cách khác.

8.           Bên dưới tủ bùa ngải là một cái bồn nhỏ, giống như cái bồn tắm của chúng ta. Mỗi ngày mỗi thành viên trong gia đình lần lượt bước vào điện thờ, cúi đầu xuống tủ bùa ngải, hòa trộn nhiều thứ nước thần thánh khác nhau vào trong bồn rồi thực hiện một nghi thức tẩy trần nhanh chóng. Những thứ nước thần thánh này được mua ở thủy tự của làng, nơi mà những cố đạo thực hiện nhiều nghi thức phức tạp để làm cho thứ nước đó trở nên tinh khiết phục vụ cho mục đích tế lễ.