Kết quả thi hết học phần Môn học: Tiếng Anh học thuật – 3 tín chỉ

writingKết quả thi hết học phần Môn học: Tiếng Anh học thuật – 3 tín chỉ

Kết quả thi hết học phần Môn học: Tiếng Anh học thuật – 3 tín chỉ

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM 1 ĐIỂM 2 ĐIỂM 3 ĐIỂM MH (số) ĐIỂM MH (chữ)
1 VŨ HỒNG BẮC 26/05/1982 Thái Bình 7.5 8 5.1 6.2 C
2 BÙI THỊ PHƯƠNG CHI 12/12/1986 Hòa Bình 6.8 7.5 8.3 7.8 B
3 NGUYỄN VĂN CHIẾN 03/12/1976 Hải Dương 7 7 5.2 5.9 C
4 NGUYỄN VĂN CÔNG 25/12/1985 Hải Dương 7.4 6.5 5 5.8 C
5 TRẦN HẢI ĐĂNG 19/09/1975 Hà Nội 7.4 7.5 7.7 7.6 B
6 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 08/10/1980 Hà Nội 7.2 7 7.8 7.5 B
7 ĐỖ TRUNG DŨNG 01/04/1981 Phú Thọ 7.5 7 7.6 7.5 B
8 BÙI THANH HIẾU 10/01/1983 Thái Bình 8 7.5 6.4 6.9 C+
9 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 11/04/1986 Hà Nội 6.5 6 6 6.1 C
10 PHẠM VIỆT KHOA 31/01/1973 Nam Định 7.3 7.5 8.2 7.9 B
11 NGUYỄN HUỮ MINH 14/09/1986 Hà Nội 8.4 8.5 8.4 8.4 B+
12 NGUYỄN ĐẮC LINH 07/10/1979 Hà Nội 7.6 7.5 5.8 6.5 C+
13 NGUYỄN THÀNH NAM 16/09/1978 Hà Nội 7.8 8 6.6 7.1 B
14 HOÀNG HẠNH NGUYÊN 01/08/1986 Tuyên Quang 8.2 8.5 8.3 8.3 B+
15 NGUYỄN VIẾT THẮNG 25/10/1983 Hưng Yên 7.2 7.5 6.6 6.9 C+
16 TẠ VĂN THUYÊN 02/02/1961 Ninh Bình 7.8 8 6.4 7.0 B
17 LÊ HẢI YẾN 11/11/1989 Hà Nội 8.4 9 8.4 8.5 A

 

A. Thông tin điểm thành phần B. Thông tin lớp học
Điểm 1: Bài kiểm tra số 1 (20%) Môn học: Tiếng Anh học thuật – 3 tín chỉ
Điểm 2: Bài kiểm tra số 2 (20%) Lớp MH: MNS 01, QH2014
Điểm 3: Bài kiểm tra hết học phần (60%) Năm học: 2014-2015 (Ngày thi 07.06.2015)