In your next letter, could you give me some advice? Tell me how you keep fit and healthy!

his is part of a letter you receive from an English friend.

In your next letter, could you give me some advice? Tell me how you keep fit and healthy!

Now write a letter to this penfriend in the space below. You should write about 100 words.


Dear John,

The first and most important issue is not to reduce the food you eat daily. You can change the menu and the way you eat but if you start a diet by yourself, the first thing you’ll lose is your health.

You can find many good gyms and if you want I can send the names for you in another letter. However, you don’t need to go to a gym to stay fit. Some small changes to your life can make a big difference. For example, you can start by walking sometime in the morning or  at lunchtime.

I hope you don’t have any health problem and it would be nice if you went to a doctor for a check up before starting any exercise.

Best regards,

Faiio


John thân mến,

Vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất không phải là giảm bớt lượng thức ăn mà bạn ăn hàng ngày. Bạn có thể thay đổi thực đơn và phương thức ăn uống nhưng nếu bạn bắt đầu 1 chế độ ăn kiêng cho mình, điều đầu tiên bạn mất đấy là sức khỏe.

Bạn có thể tìm thấy nhiều phòng tập thể hình tốt và nếu bạn muốn mình có thể kể tên cho bạn trong bức thư sau. Tuy nhiên, bạn không cần đi tập gym để giữ dáng. Một vài thay đổi nhỏ sẽ làm nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu từ việc đi bộ vào buổi sáng hoặc giờ ăn trưa.

Mình hy vọng bạn không gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe và nó sẽ tốt biết mấy nếu bạn đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe trước khi bắt đầu tập luyện.