In your last letter, you said you had made some changes to your room. What does it look like now? What new furniture have you got? Tell me all about it!

This is part of a letter you receive from an English friend.

In your last letter, you said you had made some changes to your room. What does it look like now? What new furniture have you got? Tell me all about it!

Now write a letter to this penfriend in the space below. You should write about 100 words

Bài viết mẫu

Dear my friend,

Thank you for your letter. How’s it going?

Last week I made some changes to my room. It was a big event for me, because I bought a big shelve and a sofa. As I like red colour, I have been looking for a red shelf and sofa, and last Wednesday I found good ones. Last Saturday they were delivered to my house. They were too heavy to carry upstairs. It took three hours to fix the furniture. It is hard work for me to carry such heavy furniture. Although I was exhausted so much, the furniture looks good in my room. Would you like to come to my home to see the furniture? Let’s have English teas on that red sofa.

Sincerely yours,

Yumiko


Bạn thân mến,

Cảm ơn đã gửi thư cho mình. Bạn thế nào rồi?

Tuần trước mình có sửa sang lại căn phòng của mình. Đó là việc trọng đại, vì mình mới mua một cái kệ sách và một ghế sofa. Vì mình thích màu đỏ nên mình đã tìm kiếm cái kệ sách và ghế sofa màu đỏ và thứ Tư tuần trước mình đã tìm được cái ưng ý. Thứ 7 tuần trước chúng đã được mang đến tận nhà mình. Chúng quá nặng để mang được lên tầng. Phải mất tận 3 giờ đồng hồ để kê lại đồ đạc. Thật là khổ sở để mình có thể bê được những đồ nặng như vậy. Mặc dù mệt rã rời, nhưng bộ bàn ghế trông cũng khá bắt mắt khi đặt ở phòng mình. Bạn có muốn đến nhà mình để chiêm ngưỡng bộ bàn ghế ấy không? Hãy cùng thưởng thức trà trên ghế sofa đỏ.