I’m glad you like learning English. Your teacher sounds really nice – and your friends do too! Tell me all about your English classes.

This is part of a letter you receive from an English friend.

I’m glad you like learning English. Your teacher sounds really nice – and your friends do too! Tell me all about your English classes.

Now write a letter to this penfriend in the space below. You should write about 100 words


Hi!

Thank you for your letter. I hope you are fine.

Learning English is still interesting and it is very good for me. I have a good English teacher and also good classmates. They make me more interested in learning English. Let me introduce my English class. There are eleven nice students and one nice teacher. The nice teacher’s name is Pete! He is tall and handsome. Furthermore, he makes us feel comfortable in his class. He lets us take part in many interesting activities.

It is time to talk about my classmates! They do different jobs and they all come to my class to prepare for B1 test. Everyone is very hard working and we help each other a lot.  Most of them have cheerful character and passion to learn English.

That is why I said that I like learning English.

Love,

An


Chào bạn!

Cảm ơn đã viết thư cho mình. Mình hy vọng là bạn vẫn ổn.

Việc học tiếng Anh vẫn rất thú vị và bổ ích đối với mình. Mình học với một giáo viên tiếng Anh giỏi và cả những người bạn cùng lớp xuất sắc. Họ giúp mình thấy hứng thú hơn trong việc học tiếng Anh. Để mình giới thiệu về lớp học tiếng Anh của mình nhé. Có 11 học viên cùng với 1 giáo viên giỏi. Thầy tên là Pete. Thầy ấy cao và đẹp trai. Hơn nữa, thầy còn giúp chúng mình cảm thấy thoải mái trong giờ học. Thầy còn cho chúng mình tham gia nhiều hoạt động thú vị nữa.

Giờ thì mình kể về bạn cùng lớp của mình nhé! Họ làm những công việc khác nhau và họ cùng tham gia lớp học để chuẩn bị cho kỳ thi B1. Mọi người đều học tập chăm chỉ và chúng mình giúp đỡ nhau rất nhiều. Hầu hết trong số họ đều có hứng thú và niềm đam mê học tiếng Anh.

Đấy là lý do vì sao mình nói rằng mình thích học tiếng Anh.

Thân,