I want to find out about music in your country. Are there many live concerts? What music do you like listening to?

This is part of a letter you receive from an English friend.

I want to find out about music in your country. Are there many live concerts? What music do you like listening to?

Now write a letter to this penfriend in the space below. You should write about 100 words


Hello!!!

I hope this email finds you well. In your last letter you asked me about music in my country. People in Vietnam listen to all kinds of music such as Pop, rock, ballad, country and so on. Live concerts are held rather often in big cities. Most of them are pop concerts. I live in Hanoi where many concerts by famous singers are organized, so I have many chances to watch them. However, the tickets are very expensive, so I just attend very few. For me, I enjoy Pop. My favourite singer is My Tam. She is one of the best ones in my country. She is beautiful and has many albums with a lot of hit songs. I often spend hours lying in bed and listening to my favourite pop songs by her. What about music in your country?

Well, that’s all for now.

Yours,

Trang


Mình hy vọng bạn vẫn khỏe. Trong bức thư gần đây bạn có hỏi mình về thị hiếu âm nhạc ở nước mình. Người Việt thích nghe mọi thể loại nhạc như Pop, rock, ballad, nhạc đồng quê và nhiều loại khác nữa. Những buổi hòa nhạc được tổ chức ở những thành phố lớn khá thường xuyên. Hầu hết là buổi hòa nhạc pop. Mình sống ở Hà Nội nơi rất nhiều buổi hòa nhạc được những ca sĩ nổi tiếng tổ chức, vậy nên mình có rất nhiều dịp để đi xem. Tuy nhiên, vé vào rất là đắt, vậy nên mình đi xem rất ít. Với mình, ca sĩ nhạc pop mình yêu thích nhất là Mỹ Tâm. Cô ấy là 1 trong những người hát hay nhất ở nước mình. Cô ấy rất đẹp lại có rất nhiều album với nhiều bài hát nổi tiếng. Mình thường dành cả giờ nằm trên giường và nghe những ca khúc yêu thích của mình mà cô ấy hát. Thế còn nền âm nhạc ở nước bạn thì sao?

Ôi, mình dừng bút ở đây thôi