Hướng dẫn làm bài đọc hiểu – b1

Phần này là phần đọc một đoạn văn chọn các câu trả lời Đúng hoặc Sai hoặc lựa chọn câu trả lời đúng trong 4 khả năng A, B, C, D. Bài đọc có thể lấy từ báo, tạp chí dễ hiểu, dạng phổ biến kiến

thức, thường thấy trong đời sống hàng ngày.

* Bước 1: Đọc lướt tìm ý chính và cấu trúc của bài đọc.

Sử dụng kỹ năng skimming – đọc thật nhanh tiêu đề, đoạn giới thiệu, các câu đầu của các đoạn văn để nắm được chủ đề, ý

chính, cũng như tạo dựng ngay hình ảnh về cách tổ chức ý của bài đọc.

Bước này giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất, giúp bạn tiết kiệm được thời gian đọc và trả lời câu hỏi.

* Bước 2: Đọc câu hỏi và xác định chiến thuật đọc phù hợp

Sau khi đã nắm được ý chính của bài đọc hiểu, bắt đầu đọc câu hỏi.

Tùy mỗi loại câu hỏi, ta cần có chiến thuật đọc phù hợp.

Thông thường bạn sẽ gặp 2 dạng câu hỏi trong bài thi đọc hiểu:

Trắc nghiệm (Multiple Choice Question): mỗi câu hỏi sẽ có 4 câu trả lời và bạn phải lựa chọn một đáp án duy nhất;

Trắc nghiệm Đúng Sai (True – False): Đề bài sẽ đưa ra một loạt những thông tin mà bạn phải xác định chúng đúng hay sai dựa trên thông tin từ bài đọc.

Để trả lời hai dạng câu hỏi này, bạn nên thực hiện bước sau:

Đọc câu hỏi và gạch chân từ khóa. Từ khóa thường là Danh từ hoặc Cụm danh từ, tên riêng, số, thời gian.

Tìm những từ khóa này trong bài đọc để định vị thông tin.

Đọc câu có chứa thông tin cần tìm và những câu xung quanh.

Gạch chân thông tin quan trọng làm cơ sở để trả lời câu hỏi

và ghi chú nếu cần. Ví dụ bạn có thể ghi chú số thứ tự của câu hỏi mà thông tin này làm manh mối.

Đọc lại câu hỏi và các lựa chọn trả lời để so sánh đối chiếu thông tin trong bài và câu hỏi.

Sau khi đã trả lời xong hết các câu hỏi, kiểm tra lại các câu trả

lời dựa vào những ghi chú phía trên.

Lưu ý: Với dạng câu hỏi Trắc nghiệm, các đáp án được đưa ra đều được đề cập đến trong bài, nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất. Những đáp án còn lại được gọi là thông tin gây nhiễu.

Câu hỏi Trắc nghiệm thường có 4 loại: Hỏi về ý chính của bài/ cấu trúc của bài;

Hỏi về chi tiết trong bài;

Hỏi về từ vựng;

Hỏi về thái độ/ mục đích của tác giả.

Tương ứng với 4 loại câu hỏi trên, bạn có thể sử dụng 4 kỹ năng và chiến thuật đọc hiểu:

Đọc tìm ý chính (skimming);

Đọc tìm chi tiết (scanning);

Đoán từ vựng trong ngữ cảnh (guessing meaning in context);

Đọc hiểu ý ngầm (read between the lines).

Lưu ý: Với dạng câu hỏi Trắc nghiệm Đúng – Sai:

Khi quyết định thông tin đó đúng hay sai phải hoàn toàn dựa trên cơ sở bài đọc, là ý kiến của tác giả, không phải là ý kiến

và hiểu biết của bản thân.

Chú ý một số những từ cực đoan (extreme words) như: all, always, every, … vì những từ này khiến cho luận điểm được đưa ra mang tính khái quát hóa quá mức, do đó luận điểm đưa ra thường không đúng.

* Hãy đoán nếu bạn không tìm được câu trả lời. Trả lời tất cả các câu. Đừng bao giờ bỏ trống trên giấy bài làm