Hướng dẫn làm bài – đọc biển quảng cáo và đọc thông báo

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI ĐỌC B1: ĐỌC BIỂN BÁO, THÔNG BÁO TRONG KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ B1

Bài thi gồm 5 bức tranh tương ứng với 5 biển báo, thông báo… Mỗi bức tranh có 3 lựa chọn trả lời. Học viên chọn đáp án đúng nhất theo nội dung của bức tranh.

  • Đọc kỹ và hiểu nội dung biển quảng cáo, bảng báo hiệu hoặc thông báo ngắn…trước khi đọc các lựa chọn trả lời.
  • Lựa chọn có từ giống hệt trong bức tranh thường là lựa chọn sai. Đáp án thường chứa các từ/ cụm từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa nhất với từ/ cụm từ trong bức tranh.
  • Suy đoán mục đích của biển báo, thông báo.
  • Đối với tin nhắn, email thường có định dạng người gửi (From) và người nhận (To). Nội dung tin nhắn thường chứa các đại từ nhân xưng (I, you). Khi đọc tin nhắn, cần cố gắng giải mã các đại từ nhân xưng này.