Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Tĩnh

Hệ thống ngân hàng TMCP  giữ vai trò rất quan trọng, là một trong những kênh huy động và điều hòa nguồn vốn chính của nền kinh tế, đồng thời cũng là công cụ quan trọng trong việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và quản lý kinh tế của nhà nước. Sự tăng trưởng và phát triển ổn định của hệ thống này tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Đặc biệt, không chỉ ở lĩnh vực sản xuất mà nhiều lĩnh vực kinh doanh mới như thương mại điện tử, bán lẻ, chứng khoán, viễn thông,… phụ thuộc rất nhiều vào các dịch vụ ngân hàng. Cho nên, chỉ cần có bất cứ sự bất ổn nào cũng ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế đất nước. Mặt khác, hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam rất nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro: rủi ro về quy trình nghiệp vụ – rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro quản lý, rủi ro về hệ thống thông tin, về con người, rủi ro liên quan đến khách hàng, đến đối tác của khách hàng… Vì thế, việc quản lý hoạt động ngân hàng nói chung và đặc biệt là quản lý rủi ro cho ngân hàng thương mại luôn là một trọng tâm đối với cả hệ thống ngân hàng thương mại không chỉ riêng Việt Nam mà còn trên thế giới.

Việc nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại hiện nay đang là bức xúc trên cả phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn. Do đó, cần phải nắm rõ nguyên nhân để lường trước những rủi ro và xác định những biện pháp đối phó, khắc phục hợp lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý cũng không nằm ngoài mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. Từ đó, các ngân hàng thương mại có cơ sở để phát triển một cách bền vững. Điều này góp phần rất lớn thúc đẩy nền kinh tế nước nhà ngày càng thịnh vượng.

Song, do vấn đề quản lý rủi ro là một lĩnh vực rộng lớn nên trong quá trình phân tích, trình bày không tránh được những thiếu sót.

Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, việc cần đến ngoại lực bên ngoài là tất yếu khách quan. Nhưng, chúng ta hy vọng rằng với những bước đi hợp lý, các giải pháp được triển khai một cách đồng bộ, công tác kiểm soát và quản lý rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ hoàn thiện hơn nữa, đảm bảo an ninh tài chính, tạo thế và lực trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay của đất nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu

   1. Nguyễn Hồng Sơn, Phan Huy Đường (2013), Giáo trình Khoa học quản lý, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội, Hà Nội
   2. Trần Thị Thái Hà (2009), Tập bài giảng thị trường và các định chế tài chính, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội, Hà Nội
   3. Nguyễn Thị Liên Hoa (2008), “Hiệp ước BASEL mới và vần đề kiểm soát rủi ro trong các ngân hàng thương mại”, Tạp chí phát triển kinh tế 6/2008
   4. Nguyễn Thị Ngọc Trang (2008), “Quản lý rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hậu WTO”
   5. Basel II (2008), Sự thống nhất quốc tế về đo lường và các tiêu chuẩn vốn, NXB VHTT
   6. Ngân hàng  đầu tư phát triển (2011-2013), Báo cáo thường niên
   7. Ngân hàng công thương (2011-2013), Báo cáo thường niên
   8. Ngân hàng Ngọai thương (2011-2013), Báo cáo thường niên
   9. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2004), Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX ngày 12/12/1997, luật số  20/2004/QH11 ngày 16/05/2004 sử đổi, bổ sung .
   10. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam , Các quy đinh, quy trình về quản lý rủi ro
   11. Nghị định 59/2009/NĐ-CP và Thông tư số 40/2011/TT NHNN  quy định về tổ chức và hoạt động của NHTM
   12. Thông tư số 13 và 19/2010/TT -NHNN “Quy  định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng”
   13. Luật NHNN và luật các TCTD sửa đổi 2010
   14. Thông tư 21/TT -NHNN (2010) qui định về chế độ và phương thức báo cáo thống kê
   15. Thông tư 02/TT -NHNN ngày  21/1/2013 quy định về phân loại tài sản có và phương pháp trích lập DPRR (hiệu lực 1/6/2014)

Website

   1. http://www.ueb.edu.vn/  – Đại học kinh tế -Đại học quốc gia Hà Nội
   2. http://www.sbv.gov.vn – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
   3. http://vneconomy.vn – Thời báo kinh tế Việt Nam Online
   4. http://www.bidv.com.vn – NH TMCP đầu tư và phát triển việt Nam
   5. http://www.vietinbank.com.vn – NHTMCP công thương
   6. http://www.vietcombank.com.vn – NHTMCP ngoại thương
   7. http://www.inteves.com – Tin nhanh chứng khóan
   8. http://www.tcptkt.ueh.edu.vn – Tạp chí phát triển kinh tế – ĐHKT-TP.HCM
   9. http://www.div.gov.vn – Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

http://www.wikipedia.org Bách khoa toàn thư

Tải luận văn tại đây