Hoàn thiện chiến lược kinh doanh dịch vụ Bưu chính tại Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel

ới việc mở cửa thị trường Bưu chính, các doanh nghiệp trong nước đang đứng trước nguy cơ bị thâu tóm, làm thuê với giá trị gia tăng thấp trong chuỗi cung ứng, kinh doanh toàn cầu, hơn nữa việc liên kết giữa các doanh nghiệp cùng ngành còn ở mức thấp,  coi nhau như đối thủ “quyết định sống còn”, năng lực tài chính, công nghệ quản lý thấp thì việc xây dựng chiến lược càng trở nên cần thiết.

Do vậy, chiến lược kinh doanh có vai trò rất lớn đối với doanh nghiệp, nó là phương hướng hành động của doanh nghiệp. Không ai có thể phủ nhận vai trò to lớn của chiến lược kinh doanh , nếu doanh nghiệp không đưa ra cho mình chiến lược kinh doanh hợp lý sẽ dẫn đến những sai lầm trong hoạt động của doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ khó tồn tại trên thị trường. Vì vậy các doanh nghiệp cần chú ý xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh hợp lý, đồng thời tổ chức thực hiện nó cho thật hiệu quả. Đó cũng là cách mà Viettelpost đã làm để từ những bước đi chập chững khi mới bước vào ngành rồi lớn mạnh và phát triển bền vững như ngày nay, đây cũng là bài học cho các doanh nghiệp khác khi muốn tồn tại và khẳng định mình trên thương trường .

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt:

 1.   Hoàng Quốc Anh – 2012, luận văn thạc sỹ – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Xây dựng chiến lược của Tổng công ty CP Bưu chính Viettel.
 2.   Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền : Giáo trình Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, NXBLĐ 2002.
 3.   Nguyễn Thị Liên Diệp: Chiến lược và chính sách kinh doanh, NXB thống kê 1997.
 4.   Fred R. David: Khái luận về quản trị chiến lược, NXB thống kế 2003.
 5.   Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải: Quản trị chiến lược,  Nhà xuất bản thống kê – 2007.
 6.   Hoàng Văn Hải (chủ biên), Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Mạnh Tuân (2010): Giáo trình quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
 7.    Hoàng Văn Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Phương Mai (2011): Kinh tế và kinh doanh 27 (2011), Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội,  Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTO.
 8. Hoàng Văn Hải (chủ biên), Nguyễn Viết Lộc, Nguyễn Ngọc Thắng (2013): Giáo trình ra quyết định quản trị, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
 9.   Hội đồng  lý luận trung ương (2010), tập 2: Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam.
 10. Trần Trung Kiên (2013):“ Xây dựng chiến lược kinh doanh Viettel  giai đoạn 2013 – 2017” đề tài tốt nghiệp MBA đại học Griggs – 2013).
 11.   M. Porter (1996): Chiến lược là gì.
 12.   Nguyễn Ngọc Thanh (2010), Tài liệu Hội thảo khoa học quốc gia:

Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện, Một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam.

 1. Ngô Kinh Thanh (2011): Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.
 2. Trần Thị Thập  (2012): Chuyển đổi bưu chính để phát triển, các động lực chuyển đổi bưu chính, cách xây dựng chiến lược chuyển đổi và kinh nghiệm một số nước.
 3. Đặng Đình Trám (2013) : Khái niệm về chiến lược.
 4. Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel ( 2012), Nghị quyết chuyên đề chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020.
 5. Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (2010), Nghị quyết Đảng ủy nhiệm kỳ (2010-2015).
 6. Tổng công ty Bưu chính Viettel: Báo cáo tài chính năm 2010 – 2012.
 7.  Giáo trình Chiến lược kinh doanh, NXB Thống kê 1999.

 Tập sách “Một góc nhìn kinh doanh” (trang 181), NXB trẻ 2005.

Tải luận văn này tại đây: http://123link.pw/B0b7ox