Hoạch định chiến lược cạnh tranh tại công ty TNHH và dịch vụ Hoa Kỳ

Hoạch định chiến lược  cạnh tranh sản phẩm phân bón không chỉ đơn thuần là việc đem sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng mà là cả quá trình từ khâu nghiên cứu thị trường cho đến việc chào hàng, giới thiệu, quảng cáo, tổ chức bán hàng và các dịch vụ bán hàng. Vì vậy, để đẩy mạnh cạnh tranh sản phẩm phải hoàn thiện các hoạt động này.

Công ty TNHH và dịch vụ Hoa Kỳ là một công ty trẻ, có quy mô vừa và nhỏ trong ngành phân bón nhưng đã nhanh chóng tạo dựng được uy tín trên thị trường. Trong những năm qua, công ty đã gặt hái được những thành công như có cơ cấu sản phẩm khá đa dạng cung cấp cho nhiều loại cây trồng, chất lượng sản phẩm ngày càng được khẳng định với hệ thống phân phối ngày càng mở rộng khắp các tỉnh thành phía Bắc. Tuy nhiên, công ty nhận định thị phần phân bón của công ty còn nhỏ, chưa thực sự phát huy hết thế mạnh và cơ hội để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Các hoạt động đẩy mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm phân bón của công ty đã đem lại những hiệu quả nhất định. Sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của người nông dân. Chất lượng sản phẩm ngày càng được hoàn thiện. Hệ thống phân phối không chỉ qua các đại lý mà ngày càng đi sâu tới trực tiếp các vùng nông nghiệp. Chính sách bán hàng hấp dẫn và đảm bảo linh hoạt phù hợp với khách hàng, đại lý. Hoạt động khuyến mãi thường xuyên kích thích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn những điểm cần hoàn thiện, khắc phục. Đó là hệ thống thông tin về các hoạt động nghiên cứu thị trường còn chưa đáp ứng nhu cầu của công tác nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm phân bón; giá bán chưa thật sự cạnh tranh với các công ty nội địa; hệ thống phân phối chịu sức ép cạnh tranh lớn; hoạt động quảng cáo, khuyếch trương thương hiệu còn chưa phát triển; hoạt động hỗ trợ đại lý bán hàng chưa thật sự phong phú.

Trong các yếu tố ảnh hưởng tới việc đẩy mạnh nâng cao cạnh tranh sản phẩm phân bón của công ty hiện nay, nổi bật nhất là tình hình dịch bệnh trong trồng trọt và giá nguồn hàng đầu vào tăng cao, không ổn định. Vì vậy, ảnh hưởng tới việc chủ động trong công tác cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Qua quá trình nghiên cứu thực trạng và giải pháp các hoạt động của công ty và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến việc hoạch định chiến lược cạnh tranh sản phẩm phân bón kết hợp với việc sử dụng công cụ SWOT phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm phân bón đã đưa ra giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh nâng cao chiên lược cạnh tranh sản phẩm phân bón cho công ty như: Tăng cường tiềm lực nội lực, cơ sở vật chất, nguyên liệu, sản phẩm, nguồn nhân lực, thị trường, chiến lược giá sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại bán hàng, quảng cáo, chăm sóc khách hàng; chính những giải pháp đó đã và đang giúp cho công ty đáp ứng được tình hình cạnh tranh sản phẩm phân bón hiện nay trên thị trường.

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Đinh Văn Ân (2003), Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ Việt Nam, Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế
 2. Chu Văn Cấp (2003), Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 3. Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam(2007), Nhiều thách thức khi ra biển lớn,  Trần Minh Đạo, 1999, Marketing, NXB thống kê.
 4. Trần Đinh Đằng (năm 2007), Quan trị doanh nghiêp thích ứng với kinh tế thị trường trong giai đoạn mới ở Việt Nam,  NXB Nông nghiệp.
 5. Nguyễn Quốc Dũng (2000), cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện hành chính quốc gia, Hà Nội.
 6. Fairbanks, M.and Lindsay (2004), Marketing địa phương, chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.
 7. Garry D, Smith. Danny R.,Arnold và Bobby G, Bizzell. Người dịch: Bùi Văn Đông (2003), Chiến lược và sách lược kinh doanh, NXB Thống kê.
 8. Lê Thế Giới (2007), Quản trị chiến lược, NXB thống kê.
 9. Trương Quang Hùng & Phạm Thu Hương (2004), “ Từ lợi thế so sánh đến lợi thế cạnh tranh”, Tạp chí phát triển kinh tế, tháng 2/2004.
 10. Đỗ Thị Huyền (2004), Nâng cao năng lực cạnh tranh một số sản phẩm chủ yếu tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội.
 11. Vũ Trọng Lân (2006), Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
 12. Nguyễn Văn Lịch (2005), “ Chính sách cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí quản lý kinh tế, tháng 4/2004.
 13. Michael Poter (1985), Lợi thế cạnh tranh, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội
 14. P.A Samuelson và W.D.Nordhous (1989), Kinh tế học, Viện quan hệ Quốc tế, Hà Nội.
 15. Philip Kotler (1999), Marketing căn bản, NXB thống kê, Hà Nội.
 16. Nguyễn Tiến Phi (2008), Nghiên cứu chiến lược kinh doanh
  của Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Ninh. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội.
 17. Nguyễn Năng Phúc (2006), “Phân tích chất lượng sản phẩm hàng hoá trong nền kinh tế thị trường”, tạp chí Kinh tế & dự báo, số 8/2006.
 18. Hoàng Phương (2005), Quản lý marketing trong thế kỷ 21, Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright niên khoá 2005 – 2006.
 19. Nguyễn Bửu Quyền (2006), Mục tiêu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 5 năm 2006 – 2010, Bản tin kinh tế, số 111, tháng 3/2006.
 20. Nguyễn Hữu Thắng (2006), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Đề tài cấp bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 21. Lê Duy Thưởng (2013), Giải pháp nâng cao năng lực ạnh tranh san phẩm thức ăn chăn nuôi của công ty TNHH NUTRECO. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội.
 22. Lê Hồng Tiệm (2005), Một vài nhận thức về cạnh tranh, thông tin những vấn đề kinh tế chính trị.
 23. Tô Dũng Tiến (2003), Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế,  Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
 24. Trung tâm đào tạo quản trị kinh doanh tổng hợp (1999), Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.
 25. Nguyễn Hữu Trí (2003), Bài giảng hệ thống nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
 26. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và chương trình phát triển LHQ (2002), Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.
 27. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (2000), Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách cạnh tranh ở Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội.
 28. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2002), Các vấn đề pháp lý về thể chế và chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.
 29. Doanh nhân sài gòn, 2012. Hàng Mỹ biến Việt Nam thành “chiến trường” cạnh tranh. Báo mạng Vietnamnet.vn
 30. Ngọc Anh, 2011. Cuộc đua “giành khách” trên thị trường bán lẻ đồ công nghệ. Báo mạng Vietnamnet.vn

Website

 1. http://vietnamnet.vn/
 2. http://vnexpress.net/

Tải luận văn miễn phí tại đây