Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho các cán bộ và giảng viên của trường Đại học Đông Á

Đại học Đông Á là một trường đại học tư thục đã gây dựng được hình ảnh và uy tín tại dải đất miền Trung. Để phát triển theo những chiến lược và định hướng đã đề ra, Đông Á cần đảm bảo cho mình những sức mạnh cả về vật chất và nhân lực. Với thực trạng công tác nhân sự như hiện tại, rõ ràng Đại học Đông Á cần gấp rút thay đổi các chính sách và sự quan tâm của mình đến đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường càng sớm càng tốt. Có như thế mới phát huy được những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, nhất là hiện nay, với chủ trương xã hội hóa giáo dục, các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp tư thục mở ra ngày càng nhiều, trong khi đó nguồn tuyển sinh ngày càng ít.

Đối với người lao động là cán bộ, giảng viên, nhu cầu bậc thấp của họ luôn tồn tại song song với các nhu cầu bậc cao. Chính vì thế có thể sử dụng học thuyết hai yếu tố Hezberg  để khái quát các giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Đại học Đông Á nói riêng và các cơ sở giáo dục khác nói chung. Nghĩa là cần phải chú trọng và quan tâm một cách toàn diện đến đời sống vật chất, lẫn tinh thần của cán bộ giảng viên bởi lẽ họ cần cả các nhóm yếu tố duy trì lẫn các yếu tố thúc đẩy mới có thể phát huy hết nội lực của bản thân. Riêng đối với Đại học Đông Á, cần xây dựng mô hình chất lượng đời sống công sở những tiêu chí đã phân tích trên, phù hợp với đặc trưng của trường để vừa đảm bảo không lãng phí nguồn lực về tài chính lẫn nguồn lực về con người.

Mặc dù đã cố gắng nhưng luận văn không tránh khỏi sai sót và có những điểm chưa được hoàn chỉnh. Do đó, tôi mong nhận được sự góp ý của quý Thầy Cô giáo, Hội đồng bảo vệ luận văn, Ban Lãnh đạo và các cán bộ, giảng viên trường Đại học Đông Á để luận văn được hoàn thiện và mang tính thực tiễn cao hơn.

Qua đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn Thầy hướng dẫn, Tiến sĩ Trương Minh Đức đã tận tình giúp đỡ, động viên để tôi có thể vượt qua những khó khăn và hoàn thành luận văn này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Nguyễn Thị Tố Châu, 2010.  “Giải pháp tạo động lực cho cán bộ giảng viên tại trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi – Đà Nẵng”. Luận văn thạc sĩ. Đại học Đà Nẵng.
 2. Trần Kim Dung, 2011. Quản trị nguồn nhân lực. TP HCM: NXB tổng hợp.
 3. Đoàn Gia Dũng, 2002. Quản trị học. Hà Nội: NXB Thống kê.
 4. Đại học Đông Á Đà Nẵng, 2008-2013. Các báo cáo của trường hàng năm
 5. Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, 2007. Giáo trình Quản trị Nhân lực. Hà Nội: Nxb Đại học Kinh Tế Quốc Dân.
 6. Lê Thế Giới, 2007. Quản trị học, Hà Nội: NXB Thống kê.
 7. Doug Grandall, 2010. Nghệ thuật lãnh đạo. Hà Nội: Nxb Văn hóa thông tin.
 8. Đỗ Tiến Long, 2010. Triết lý Kaizen và lãnh đạo doanh nghiệp. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4, trang 34-35.
 9. John C. Maxwell, 2008. 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm. Hà Nội: Nxb Lao động Xã hội.
 10. John C. Maxwell, 2012. Phát triển kỹ năng lãnh đạo. Hà Nội: Nxb Lao động Xã hội.
 11. John C. Maxwell, 2012. 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo. Hà Nội: Nxb Lao động Xã hội.
 12. John C. Maxwell, 2012. Lãnh đạo 360 độ. Hà Nội: Nxb Lao động Xã hội.
 13. John C. Maxwell, 2013. Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào. Hà Nội: Nxb Lao động Xã hội.
 14. John C. Maxwell, 2013. Thuật đắc nhân tâm. Hà Nội: Nxb Lao động Xã hội.
 15. William J. Rothwell, 2011. Tối đa hóa năng lực nhân viên. Hà Nội: Nxb Lao động Xã hội.
 16. Phạm Thị Thu Trang, 2010. “ Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội”. Luận văn thạc sĩ. Đại học Kinh tế quốc dân.

Bùi Anh Tuấn, 2011. Hành vi tổ chức, Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

Tải luận văn này tại đây :http://123link.pw/MvvSh