Giải pháp đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Văn Minh

 Ngày nay, thực hiện chính sách mở cửa của Nhà nước trong hầu hết mọi lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội phát triển một cách độc lập và tự chủ về các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, tự chủ về tài chính và về chiến lược phát triển.

    Qua tìm hiểu khảo sát và nghiên cứu về tình hình đầu tư về công ty, nhận thấy công ty Công ty TNHH XNK Văn Minh  có nhiều tiềm năng phát triển cũng như năng lực sản xuất kinh doanh so với các doanh nghiệp cùng hoặc khác lĩnh vực. Trong khuôn khổ nghiên cứu của luận văn này, tôi mạnh dạn rút ra một số nhận xét như sau:

    – Về công tác đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, Công ty đã có những giải pháp đầu tư đúng đắn và hợp lý đạt hiệu quả cao. Để có được thành công đó, phải kể đến một đội ngũ cán bộ công nhân viên có tay nghề vững vàng và trình độ cao, được đào tạo bài bản của công ty, một khối lượng lớn máy móc thiết bị và cơ sở vật được đầu tư hiện đại hoá liên tục của công ty.

    – Thông qua công tác đầu tư đó, năng lực của công ty ngày càng được nâng cao và củng cố, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của công ty trên thị trường nhất là trong cơ chế hội nhập hiện nay.

Tải về luận văn tại đây