Category Archives: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

03Apr/17

Trường ĐHKHTN tuyển sinh các chương trình đào tạo sau

Trường ĐHKHTN tuyển sinh các chương trình đào tạo sau: I. Chương trình đào tạo chuẩn: 1. Ngành Toán học                                           Khoa Toán – Cơ – Tin học 2. Ngành Toán cơ                                             Khoa Toán – Cơ – Tin họcRead More…