Bàn về An ninh Phi truyền thống

Kính thưa bạn đọc!

Bắt đầu tư hôm nay NTS Việt Nam xin đăng tải nội dung cuốn sách “Bàn về an ninh phi truyền thống”

trung quoc hieu ro ho la ke cuop hoang sa 5

Lục Trung Vĩ chủ biên

Người dịch: Quách Hải Hượng, Đoàn Sự, Hồng Linh

Hiệu đính: Cẩm Tú

Nhà Xuất bản Thợi sự ấn hành 2005.

Thiết nghĩ đây là một cuốn sách rất hay bàn về vấn đề an ninh phi truyền thống, rất hữu ích cho các anh/chị đang nghiên cứu vấn đề này

Sách gồm 18 chương:

  1. Khái niệm về lý luận an ninh phi truyền thống.
  2. Vấn đề an ninh kinh tế trong an ninh phi truyền thống.
  3. Vấn đề an ninh tài chính tiền tệ trong an ninh phi truyền thống
  4. Vấn đề an ninh năng lượng trong an ninh phi truyền thống.