A new restaurant has just opened in my town and it’s wonderful. Have you got a favourite restaurant? Tell me about the food and what you like about the restaurant.

This is part of a letter you receive from an English friend.

A new restaurant has just opened in my town and it’s wonderful. Have you got a favourite restaurant? Tell me about the food and what you like about the restaurant.

Now write a letter to this penfriend in the space below. You should write about 100 words

Bài viết mẫu

Dear Eleonora,

Many thanks for your letter. It was really nice to hear from you again. It’s such a long time since we wrote to each other.

In your letter, you asked me if I had a favourite restaurant. In my town, which is called Tours, we have lots of restaurants. But the name of my favourite restaurant is “La Trattoria”. It’s an Italian restaurant, which is situated in the oldest quarter where everyone goes to have a drink, but it’s mostly frequented by students. I like this restaurant because we can have Italian food but also typical food from my area like cheese, foie gras (duck pate). The atmosphere is very pleasant because there is soft music and the people who work there are very friendly.

If you come to Tours, we will go to have a meal together. I am sure you will love this restaurant. Give my regards to your family. I look forward to seeing you soon.

Love,

Ann


Eleonorra thân yêu,

Cảm ơn đã viết thư cho mình. Mình rất vui lại nhận được tin của cậu. Cũng lâu lắm rồi từ khi mình viết thư cho nhau nhỉ.

Trong thư của bạn, bạn có hỏi mình liệu mình có yêu thích nhà hàng nào không.

Ở thị trấn của mình, tên là Tours, chúng mình có rất nhiều nhà hàng. Nhưng nhà hàng mình thích nhất là “”La Trattoria”. Nó là 1 nhà hàng Ý, nằm trong khu phố cổ nhất mà ai cũng đến để uống, nhưng hầu hết là sinh viên hay lưu tới. Mình thích nhà hàng này vì chúng mình có thể ăn những món ăn Ý nhưng cũng có những món đặc trưng của vùng mình như là pho mát,  gan ngỗng (pate vịt). Không khí thì dễ chịu vô cùng vì có những bản nhạc êm ái và nhân viên phục vụ thì rất là thân thiện.

Nếu bạn có đến Tours, chúng mình sẽ đi ăn cùng nhau nhé. Mình cá là bạn sẽ thích nhà hàng ấy cho xem. Cho mình gửi lời hỏi thăm gia đình của bạn nhé. Mình mong sớm được gặp bạn.

Thân,