10 Công cụ dùng để Crack Password hay nhất 2016

1. Cain & Abel – Công cụ dùng để lấy Password trên Windows hiệu quả nhất.

Trên hệ thống UNIX thường dùng các tài nguyên miễn phí còn trên nền tảng Windows thì thường không phải như vậy. Trên nền tảng Windows có nhiều Tools cho phép Crack password nhưng rất ít tools cho phép tóm các gói tin trên mạng giải mã ngược lại để lấy được Password mong muốn. Cain & Abel là một tools vừa có thể Crack Password trên windows khi ngồi tại máy tính hay có thể tóm các gói tin trên mạng và giải mã ngược lại sử dụng: Dictionary và Bruforce Attack.
Ngoài ra Cain & Abel còn nằm trong số các phần mềm Sniffer.

2. John the Ripper

Là một công cụ có tính tùy biến rất cao, hỗ trợ cho nhiều nền tảng hệ điều hành và Crack Password rất nhanh. Hỗ trợ từ môi trường UNIX, Linux, DOS, Win32,…Và là một Tools rất hiệu quả để crack những Password dễ trên hệ thống UNIX. Tools này hỗ trợ nhiều phương thức mã hóa khác nhau thường tìm thấy trên hệ thống UNIX như Kerberos AFS và phương thức mã hóa trên Windows NT/2000/XP LM hashes.

3. THC Hydra

Một tools để crack những phương thức xác thực và hỗ trợ nhiều dịch vụ khác nhau
Nếu bạn muốn tấn công sử dụng phương thức Brute Force để tấn công tới một dịch vụ “Remote Authentication Service” thì Hydra là một lựa chọn tốt nhất. Nó có thể thực hiện tấn công dựa vào Dictionary Attack, thực hiện tấn công hơn 30 giao thức khác nhau bao gồm: Telnet, ftp, http, https, smb, và một vài giao thức của cơ sở dữ liệu khác.

4. Aircrack

Một công cụ tấn bẻ khóa WEP/WPA nhanh nhất.

Aircack hỗ trợ các chuẩn không giây 802.11a/b/g và dùng để Crack WEP và WPA. Nó có thể giải mã các mã hóa WEP sử dụng key có chiều dài từ 40 tới 512-bits và đủ cho giải mã hầu hết các gói tin trên mạng Wireless. Ngoài ra công cụ này còn hỗ trợ để bẻ khóa WPA1 và WPA2 bằng phương thức Brute Force Attack. Nó có thể hoạt động với: aircrack để crack các key mã hóa trên WEP và WPA-PSK, ngoài ra với airdecap chúng có khả năng giải mã các file được mã hóa bởi WEP và WPA.

5. L0phtcrack

Một tools kiểm tra các thiết lập password và crack password của Windows.

L0phtCrack, cũng hỗ trợ các phương thức mã hóa theo chuẩn LC5, khi thực hiện crack Password Windows được mã hóa khi ở trạng thái stand-alone hay đã join vào Domain, và là một công cụ để Crack password trên Active Directory. Nó cũng có khả năng sniffer trên mạng LAN. Nó có một vài phương thức để sinh ra các password để thử bằng phương thức (dictionary, brute force, etc). Ngoài tools này bạn có thể sử dụng những tools hiệu quả hơn như Cain & Abel, John the Ripper, hay Ophcack.

6. Airsnort

Một công cụ để Crack mã hóa WEP của mạng Wireless.

Airsnort là một công cụ có khả năng recovery key từ các gói tin truyền trên mạng WLAN. Được phát triển bởi Shmoo Group và được thực hiện thử độ khó và những nguy cơ tấn công vào mạng WLAN, ngoài tools này bạn có thể sử dụng tools Aircrack một công cụ hiệu quả hơn.

7. SolarWinds

Tool này cho phép scan mạng, giám sát và là một công cụ để tấn công.

SolarWinds được tạo ra với hàng tá các tác dụng. Với tính năng được giới thiệu như một công cụ để Scan và phát hiện các máy tính đang active trên mạng, là một công cụ tấn công hiệu quả giao thức SNMP bằng phương thức Brute-force attack, hay giải các mã hóa trên Router, là một công cụ hiệu quả nhất để cấu hình Router và các ứng dụng khác.

8. Pwdump.

Một công cụ recovery password trên Windows rất hiệu quả.
Pwdump cho phép extract file SAM trong Windows, hỗ trợ lấy các thông tin User, password đã được mã hóa. Ngoài tác dụng crack password mã hóa trong file SAM, nó còn có khả năng giải mã khi đặt syskey. Một lựa trọn tương tự bạn có thể sử dụng L0phtcrack cũng tương tự và hiệu quả hơn.

9. RainbowCrack.

Một tools dùng để crack password đã được mã hóa

Sử dụng có thể chiếm hết tài nguyên bộ nhớ để đánh đổi cho tính hiệu quả và giảm thiểu thời gian crack Password.

10. Brutus

Một công cụ dùng để tấn công các giao thức xác thực trên mạng.
Nó chỉ có khả năng tấn công chống lại các dịch vụ trên Windows bằng cách đoán mật khẩu đăng nhập từ các từ điển khác nhau. Chúng hỗ trợ rất nhiều giao thức nhuw: HTTP, POP3, FTP, SMB, TELNET, IMAP, NTP, và nhiều hơn nữa. Để tấn công các giao thức xác thực trên UNIX bạn có thể sử dụng THC Hydra.

Nguồn: HVA